<Papirindstillinger>

Angiv indstillingerne for det anvendte papir.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Papirindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Papirindstillinger>
Du kan registrere papirformatet og -typen for hver papirkilde. Med indstillingerne kan du opnå de ønskede printresultater. Angivelse af papirformat og -type i papirskuffen
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Papirindstillinger>
(C5800-serie)
Papirkilde
<Inds>:
<Tyndt 2 (52-59 g/m2)>, <Tyndt 1 (60-63 g/m2)>, <Almindeligt 1 (64-75 g/m2)>, <Almindeligt 2 (76-90 g/m2)>, <Almindeligt 3 (91-105 g/m2)>, <Kraftigt 1 (106-128 g/m2)>, <Kraftigt 2 (129-150 g/m2)>, <Kraftigt 3 (151-163 g/m2)>, <Kraftigt 4 (164-180 g/m2)>, <Kraftigt 5 (181-220 g/m2)>, <Kraftigt 6 (221-256 g/m2)>, <Genbrugspapir 1 (64-75 g/m2)>, <Genbrugspapir 2 (76-90 g/m2)>, <Kanthullet>, <Transparent>, <Faneark 4 (151-220 g/m2)>, <Farve (64-81 g/m2)>, <Letterhead 3>
<Brugerdef. format>, <Kuvert>, <Ikke-genkendel. standardformat>
Ja
Ja
Ja*1
Nej
B*2
Settings/Registration Basic Information
<Papirindstillinger>
(C3800-serie)
Papirkilde
<Inds>:
<Tyndt 2 (52-59 g/m2)>, <Tyndt 1 (60-63 g/m2)>, <Almindeligt 1 (64-75 g/m2)>, <Almindeligt 2 (76-90 g/m2)>, <Almindeligt 3 (91-105 g/m2)>, <Kraftigt 1 (106-128 g/m2)>, <Kraftigt 2 (129-150 g/m2)>, <Kraftigt 3 (151-163 g/m2)>, <Kraftigt 4 (164-180 g/m2)>, <Kraftigt 5 (181-220 g/m2)>, <Genbrugspapir 1 (64-75 g/m2)>, <Genbrugspapir 2 (76-90 g/m2)>, <Kanthullet 2 (76-90 g/m2)>, <Transparent>, <Farve (64-82 g/m2)>, <Letterhead 3>
<Brugerdef. format>, <Kuvert>, <Ikke-genkendel. standardformat>
Ja
Ja
Ja*1
Nej
B*2
Settings/Registration Basic Information
*1 <Brugerdefineret format> og <Kuvert> kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
*2 <Brugerdef. format> kan ikke importeres med Importér alt-funktion.
Hvis du har ændret formatet eller typen af det papir, der er lagt i papirkilden, skal du sørge for også at ændre denne indstilling.
Hvis du har ændret formatet eller typen af det papir, der er lagt i papirkilden, skal du sørge for også at ændre indstillingerne for <Papirformatgruppe for Autogenkendelse i skuffe>.

<Papirformatgruppe for Autogenkendelse i skuffe>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Papirindstillinger>
Du kan indstille papirformatgruppen for hver papirkilde, så maskinen automatisk kan genkende det ilagte papirformat.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Papirformatgruppe for Autogenkendelse i skuffe>
<Universalbakke>: <A/B-format>, <Tommeformat>, <A/K-format>
<Papirskuffe>: <Alle formater>, <A/B-format>, <Tommeformat>, <A/K-format>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Sørg for at justere papirstyrene, så de passer til papirformatet. Hvis papirstyrene indstilles forkert, kan det medføre papirstop.

<A5R/STMTR-papirvalg>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Papirindstillinger>
Når A5R- eller STMTR-papir er lagt i papirskuffen, kan du indstille det format, der skal anvendes ved handlingen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<A5R/STMTR-papirvalg>
<A5R>, <STMTR>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling er aktiveret, når <Alle formater> er valgt i <Papirformatgruppe for Autogenkendelse i skuffe>.

<Administrationsindstillinger for papirtype>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Papirindstillinger>
Du kan registrere/redigere forskellige tilpassede papirtyper (brugerdefinerede papirtyper) foruden de standardpapirtyper, der er registreret i maskinen. Administrationsindstillinger for papirtype
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Adm.indstillinger for papirtype>
(C5800-serie)
<Detaljer/Redigér>
<Navn>, <Kategori>, <Basisvægt>, <Finish>, <Type>, <Farve>, <Brug som standardpapir>, <2. side af 2-sidet side>, <Justér billedplacering>, <Justér krybningskorr.>, <Justér glans>, <Justér sek. overf.spænding>, <Reduktion af tonermængde>
<Kopiér>, <Slet>
Ja
Nej
Ja
Nej
C*1
Paper Type Management Settings
<Adm.indstillinger for papirtype>
(C3800-serie)
<Detaljer/Redigér>
<Navn>, <Kategori>, <Basisvægt>, <Finish>, <Type>, <Farve>, <Brug som standardpapir>, <Justér billedplacering>, <Justér krybningskorr.>, <Justér glans>, <Justér sek. overf.spænding>
<Kopiér>, <Slet>
Ja
Nej
Ja
Nej
C*2
Paper Type Management Settings
*1 <Brug som standardpapir>, <2. side af 2-sidet side>, <Justér billedplacering>, <Justér glans>, <Justér sek. overf.spænding> og <Reduktion af tonermængde> er kategoriseret som "A".
*2 <Brug som standardpapir>, <Justér glans> og <Justér sek. overf.spænding> er kategoriseret som "A".

<Registrér Foretrukket papir (Universalbakke)>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Papirindstillinger>
Du kan nemt angive papirindstillinger ved at registrere papir, der ofte bliver brugt i universalbakken, med en knap. "Foretrukket papir" kan nemt genkaldes fra det skærmbillede, der vises, når der ilægges papir. Registrering af ofte anvendt papirformat og -type for universalbakken
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér Foretrukket papir (Universalbakke)>
<P1> til <P30>:
<Registrér/Red.>, <Omdøb>, <Slet>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Standardindst. for Universalbakke>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Papirindstillinger>
Du kan indstille metoden til valg af det papir, der skal bruges i universalbakken. Hvis du altid bruger samme papirformat/type i universalbakken, er det praktisk at registrere papiret i <Brug forvalgt>. Fiksering af det papirformat og den papirtype, der skal bruges sammen med universalbakken.
Hvis du bruger forskellige typer papir i universalbakken, skal du vælge <Angiv altid>. Hvis du ofte bruger flere typer papir, kan du undgå proceduren med at vælge papirtypen ved at registrere papirtyperne på forhånd. Registrering af ofte anvendt papirformat og -type for universalbakken
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Standardindst. for Universalbakke>
<Brug forvalgt> (<Registrér>)
<Angiv altid> (<Standard>, <Foretrukket papir>)
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Når følgende betingelser er opfyldt, kan du trykke på <Mdlt.skift pap. i universalbakke> i vinduet med papirvalg for <Kopi> og <Se gemte filer> for at ændre størrelsen på/typen af det papir, der skal ilægges fra universalbakken:
Hvis der er lagt papir i universalbakken
Hvis denne indstilling er indstillet til <Brug forvalgt>
Hvis <Papirfremfør.met. f. printerdriverjob med univ.bakke> er indstillet til <Tilstand A (Prioritér Indstillinger for printerdriver)>

<Registrér specialformat>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Papirindstillinger>
Du kan registrere ofte anvendte frie papirformater. De papirformater, der er registreret her, vises på skærmbilledet til valg af papirformat for papirskuffen og universalbakken. Registrering af papir med frit format (Papir med brugerdefineret format)
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér specialformat>
<S1> til <S5>:
<Registrér/Red.>, <Omdøb>, <Slet>
Ja
Ja
Nej
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
8298-0KL