<Tulostusasetukset>

Määritä tulostusasetukset, jotka ovat yhteisiä kaikille toiminnoille.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Tulostuksen etusija>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Jos työlle on asetettu suurempi prioriteetti, se voidaan asettaa tulostettavaksi heti kun parhaillaan käynnissä oleva työ on valmis.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tulostuksen etusija>
<Kopio>: 1, 2, 3
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Tulostin>: 1, 2, 3
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Tallenn. tiedosto>, <Vast.otto/Faksi>, <Muu>: 1, 2, 3
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos useille toiminnoille on määritetty sama tulostusjärjestys, tulostus alkaa ensin käsitellystä tulostustyöstä.
Tulostusjärjestys ei vaikuta käynnissä olevan työn tulostukseen. Jos nykyinen työ keskeytetään, toisen työn tulostus voi kuitenkin alkaa sen asetusten mukaan.

<Teksti/valok. etusij. kun ACS tunnistaa mustav.>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Voit määrittää käytettävän laadun, kun alkuperäisen havaitaan olevan mustavalkoinen ja automaattinen värin valinta on käytössä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Teksti/valok. etusij. kun ACS tunnistaa mustav.>
<Teksti etusijalla>, <Valokuva etusijalla>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
B
Settings/Registration Basic Information
Jos asetat <Teksti etusijalla> tämän asetuksen arvoksi ja <Autom. (Väri/Mustav.)> -tila kohdassa <Valitse väri> määrittää alkuperäisen olevan mustavalkoinen, alkuperäinen käsitellään kuin olisit valinnut alkuperäisen tyypiksi <Teksti>, vaikka valitset jonkin muun tilan kuin <Teksti> asetukselle <Alkuperäisen tyyppi> kohdassa <Kopio>.

<Muunnosväri tietyllä värillä kaksiväritulosteille>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Voit valita tietyin värin käytettäväksi kaksiväritilassa, kun tulostat mustalla ja tietyllä värillä. Kaksiväritila voidaan asettaa kopioinnille tai tulostukselle. Tätä asetusta käytetään sekä tulostuksen että kopioinnin kaksiväritilassa.
Kaikki kromaattiset värit: Kun määritetään väri, jota käytetään alkuperäisen (tai kuvatietojen) kaikille muille kromaattisille väreille paitsi mustalle.
Vain arvioidut värit: Kun käytetään väriä vain määritetylle värille (tai arvioidulle värille) ja käytetään mustaa kaikille alkuperäisen (tai kuvatietojen) muille kromaattisille väreille.
Esimerkki korvatuista väreistä ja asetuksista
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Muunnosväri tietyllä värillä kaksiväritulosteille>
<Kaikki kromaattiset värit>, <Vain arvioidut värit>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Luovutusraportin oletusasetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Määritä oletusasetukset, joita käytetään, kun lähetysraportin ja liikennöinnin hallintaraportin tapaiset raportit tulostetaan.

<Tallenna lomake> (vain C5800 Series)

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Voit tallentaa kuvalomakkeita ja yhdistää niitä tulosteisiin Kuvan upotus -toiminnolla.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tallenna lomake>
<Tallenna>, <Poista>, <Tarkistustuloste>, <Tiedot>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
Muista asettaa kuvalomakkeen sisältävä alkuperäinen valotuslasille. Kuvalomaketta ei voi skannata syöttölaitteella.
Lisätietoja Kuvan upotus -toiminnosta on kohdassa Kuvien upotus (vain C5800 Series).
Enintään 100 kuvalomaketta voidaan tallentaa. Tämä määrä vaihtelee tallennuslaitteen vapaan tilan mukaan.
Kuvalomakkeita voi tallentaa laitteeseen myös tietokoneesta. Lisätietoja on tulostinajurin ohjeessa.

<Kuvanlaatu etusijalla upotettavalla kuvalla> (vain C5800 Series)

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Tällä toiminnolla voit asettaa laitteen automaattisesti valitsemaan alkuperäisen tulostuslaadun korostuksen tai tallennetun kuvalomakkeen tulostuslaadun korostuksen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Kuvanlaatu etusijalla upotettavalla kuvalla>
<Aut.>, <Alkuperäinen etusijalla>, <Lomake etusijalla>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Seuraava kuvankäsittely suoritetaan asetusten mukaan seuraavassa esitetyllä tavalla.
<Autom.>: Lomakkeen kuva upotuksen jälkeen käsitellään niin, että kuvanlaatu on sama kuin tulostettaessa tai kopioitaessa pelkkä lomake. Alkuperäinen kuva upotuksen jälkeen käsitellään niin, että kuvanlaatu on sama kuin tulostettaessa tai kopioitaessa pelkkä alkuperäinen. Kuitenkin jos lomakkeen kuva ja alkuperäinen kuva menevät päällekkäin, kuva käsitellään niin, että lomakkeen kuvan laatu on etusijalla.
<Alkuperäinen etusijalla>: Alkuperäinen kuva upotuksen jälkeen käsitellään niin, että kuvanlaatu on sama kuin tulostettaessa tai kopioitaessa pelkkä alkuperäinen.
<Lomake etusijalla>: Lomakkeen kuva upotuksen jälkeen käsitellään niin, että kuvanlaatu on sama kuin tulostettaessa tai kopioitaessa pelkkä lomake.

<Tallenna sivunumeroinnin/vesileiman merkit>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Voit tallentaa/muokata/poistaa käyttäjän määrittämän tekstin kohdassa <Sivunumerointi>/<Vesileima>. Tämä on hyödyllistä, jos käytät aina samaa tekstiä tai vesileimaa asetuksessa <Vesileima> kohdassa <Turvavesileima> ja asetuksissa <Sivunumerointi> ja <Vesileima> kopiointi-/käyttäjälokerotoiminnossa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tallenna sivunumeroinnin/vesileiman merkit>
<Tallenna>, <Muokkaa>, <Poista>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Tietoja asetuksesta <Vesileima> kohdassa <Turvavesileima> ja asetuksista <Sivunumerointi> ja <Vesileima> on kohdissa Numeroiden ja merkkien lisääminen kopioihin ja ERITTÄIN SALAINEN -tekstin upottaminen (Turvavesileima).
Voit tallentaa enintään 30 tekstiä vesileimoja ja sivunumeroita varten.

<Kopiosarjojen numerointiasetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Kopiosarjan numeroinnin lisäksi voit lisätä tulosteeseen käyttäjänimen, päiväyksen ja tekstin.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Kopiosarjojen numerointiasetukset>
Valitse lisäasetus
<Kopiosarj. num.>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
B
Settings/Registration Basic Information
<Tunnus/Käytt.nimi>: <Kyllä>, <Ei>
<Päiväys>: <Kyllä>, <Ei>
<Teksti>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
B
Settings/Registration Basic Information
Päiväysasetukset (<dd/mm/yyyy>, <yyyy/mm/dd>, <mm/dd/yyyy>, <yyyy.mm.dd>, <mm.dd.yyyy>, <dd.mm.yyyy>)
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
B
Settings/Registration Basic Information
Määritä merkit (<Syötä>, valitse tallennetuista merkeistä)
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
B
Settings/Registration Basic Information
Tasausasetukset (<Kohdista vasemmalle>, <Kohdista keskelle>, <Kohdista oikealle>)
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
B
Settings/Registration Basic Information

<Pakotettu tunnistustietojen tulostus>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Voit pakottaa tulostamaan tulosteeseen käyttäjätunnuksen, päiväyksen, IP-osoitteen tai laitteen sarjanumeron. Käyttäjätietojen tulostaminen asiakirjoihin
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Pakotettu tunnistustietojen tulostus>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
<Kohdetoiminto>: <Kopio> (<Kyllä>, <Ei>), <Tulostin> (<Kyllä>, <Ei>), <Tallennetut tiedostot> (<Kyllä>, <Ei>)
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
<Paikka>: <Ylävasen>, <Yläoikea>, <Alavasen>, <Alaoikea>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
<Alkup. sis. suunta>: <Pystykuva>, <Sivuttaiskuva>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
<Aseta tiedot>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
IPv6-osoitteita ei voi tulostaa.

<Turvavesileiman asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Määritä Turvavesileima-toiminnon asetukset.

<Nopea paluu lepotilasta tulostusta varten>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Jos käytät LPD-/RAW-tulostusta laitteen ollessa lepotilassa, voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin tulostaminen alkaa. Jos valitset asetukseksi <Kyllä>, tätä aikaa voidaan lyhentää.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Nopea paluu lepotilasta tulostusta varten>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Poista keskeytetyt työt automaattisesti>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Jos tämän asetuksen arvona on <Kyllä> ja työ on keskeytetty paperitukoksen tms. vuoksi, laite poistaa työn automaattisesti, kun määritetty aika on kulunut.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Poista keskeytetyt työt automaattisesti>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
0–5–999 min
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Lisätietoja keskeytyneen työn säilyttämisestä ilman sen automaattista poistoa on kohdassa <Siirretty aikakatkaisu>.

<Nopeus/laatu etusijalla hyvin terävässä (1200 dpi)> (vain C3800 Series)

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Tulostusasetukset>
Tässä kohdassa määritetään, onko Hyvin terävä -tulostuksessa etusijalla nopeus vai kuvanlaatu.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Nopeus/laatu etusijalla hyvin terävässä (1200 dpi)>
<Nopeus etusijalla>, <Laatu etusijalla>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
8299-0R0