<Käyttäjien hallinta>

Määritä laitteen käyttäjien hallinta-asetukset.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Autentikoinnin hallinta>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>
Määritä asetukset käyttäjien hallinnalle käyttämällä autentikointisovellusta.

<Järjestelmänhallintatiedon asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>
Aseta laitteeseesi järjestelmänvalvojan tiedot. Järjestelmänvalvojan tunnuksen ja PIN-koodin vaihtaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Järjestelmänhallintatiedon asetukset>
<Järjestelm.- valv. tunnus>: 7654321 (enintään seitsemän numeroa)
<Järj.valvojan PIN>: 7654321 (enintään seitsemän numeroa)
<Järjestelmänvalvoja>
<Sähköpostiosoite>
<Yhteystiedot>
<Kommentti>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Department ID Management Settings

<Osastotunnusten hallinta>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>
Valitse hallitsetko käyttäjiä ryhminä nimeämällä käyttäjille osastotunnukset. Osastotunnusten hallinta-asetusten määrittäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Osastotunnusten hallinta>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Department ID Management Settings
<Tallenna PIN>
<Tallenna>, <Muokkaa>, <Poista>, <Rajoitetut toiminnot>*1
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Department ID Management Settings
Kun <Tallenna>/<Muokkaa> on valittu:
<Osastotunnus>, <PIN>, <Rajoitukset Kyllä/Ei ja aseta sivumäärät>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Department ID Management Settings
Kun <Rajoitukset Kyllä/Ei ja aseta sivumäärät> on valittu:
<Tulosteraja, kaikki>: <Kyllä>, <Ei>
Sivurajoitus (0–999 999)
<Kaikki väritul. tilosteraj.>: <Kyllä>, <Ei>
Sivurajoitus (0–999 999)
<Kaikkien mustav. tulostusraja>: <Kyllä>, <Ei>
Sivurajoitus (0–999 999)
<Värikopioinnin raja>: <Kyllä>, <Ei>
Sivurajoitus (0–999 999)
<Mustav. kopioraja>: <Kyllä>, <Ei>
Sivurajoitus (0–999 999)
<Väriskannausraja>: <Kyllä>, <Ei>
Sivurajoitus (0–999 999)
<Mustav. skannausraja>: <Kyllä>, <Ei>
Sivurajoitus (0–999 999)
<Väritulosteiden raja>: <Kyllä>, <Ei>
Sivurajoitus (0–999 999)
<Mustav. tulostusraja>: <Kyllä>, <Ei>
Sivurajoitus (0–999 999)
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Department ID Management Settings
<Sivumäärät>
<Tyhjennä>, <Tulosta lista>, <Nollaa kaikki>, <Suuri2 laskin hallinta>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
-
<Salli tulostustyöt Tuntem. tunnuksella>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Department ID Management Settings
<Salli etäskannaustyöt Tuntem. tunnuksella>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Department ID Management Settings
<Salli mustav. kopio/tulostustyöt>*1
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Department ID Management Settings
<Salli mustav. tulostintyöt>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Department ID Management Settings
*1 Osoittaa kohteet, jotka ovat näkyvissä vain, kun osastotunnuksen todennus on määritetty kirjautumispalveluksi.
8299-0SY