Postavitev dvojnega omrežnega okolja

Ali imate iz varnostnih razlogov v vsakem oddelku ali na vsakem nadstropju iste pisarne ločene naprave?
Ta naprava omogoča, da poleg uporabe posameznih povezav z žičnim ali brezžičnim krajevnim omrežjem uporabite tudi okolja z dvojnim omrežjem, ki ima tako žično krajevno omrežje kot tudi brezžično ali žično omrežje in še eno žično omrežje prek pretvornika USB-LAN*. Tako je enostavno postaviti omrežna okolja, kjer zaposleni uporabljajo glavno linijo, stranke pa sekundarno z omejeno funkcionalnostjo. Prispeva tudi k zmanjšanju stroškov, saj ni treba namestiti naprave za vsako omrežno okolje.
* Za informacije o podprtih pretvornikih USB-LAN se obrnite na prodajalca ali servis.
Ta naprava in navodila za uporabo uporabljajo izraz »glavna linija« za glavno žično krajevno omrežje v dvojnem omrežju. Sekundarno brezžično omrežje ali drugo žično omrežje v dvojnem omrežju se imenuje »sekundarna linija«.

Potek nastavitev, potrebnih za dvojno omrežje

V dvojnem omrežju imata glavna in sekundarna linija ločene nastavitve. V tem poglavju so opisane nastavitve, potrebne za omrežje sekundarne linije.
Po potrebi določite nastavitve za brezžično/žično krajevno omrežje, skupne glavni in sekundarni liniji.
Povezovanje z žičnim omrežjem LAN
Povezava z brezžičnim omrežjem LAN
1. korak
Izberite <Ožičeni LAN + Brezžični LAN> ali <Ožičeni LAN + Brezžični LAN>.
2. korak
Določite nastavitve naslova IPv4 iz <Nastavitve IP naslova> v <Nastavitve sekundarne linije>. Pri uporabi statičnega usmerjanja nastavite tudi naslov prehoda.
3. korak
To nastavite pri uporabi žičnega omrežja LAN prek pretvornika USB-LAN za sekundarno linijo.
* Določite zahtevane nastavitve glede na svoje okolje.
4. korak
Registrirajte številke vrat za funkcije, ki naj bodo uporabljene/omejene, v nastavitvah požarnega zidu sekundarne linije.
* Določite zahtevane nastavitve glede na svoje okolje.
5. korak
Nastavite statično usmerjanje pri povezovanju z drugim omrežjem prek usmerjevalnika.
* Določite zahtevane nastavitve glede na svoje okolje.
6. korak
To nastavite pri izvajanju določene sistemske podatkovne komunikacije, kot je dostop do strežnika za distribucijo vdelane programske opreme v okoljih, kjer ni mogoče uporabiti razreševanja imen DNS ali omrežnih povezav prek proxyja.
* Določite zahtevane nastavitve glede na svoje okolje.

Previdnostni ukrepi pri sekundarni liniji

Omrežne funkcije, nastavljene v napravi, je vse mogoče uporabiti za glavno linijo. Vendar pa so funkcije, ki jih je mogoče uporabiti s sekundarno linijo, omejene.
Nastavitev strežnika DNS in WINS ni mogoče uporabiti hkrati kot glavno linijo.
Možnosti <Nastavitve naslova DNS strežnika> in <Nastavitve nadomestnega strežnika> v razdelku <Nastavitve za komuniciranje sistemskih podatkov> je mogoče uporabljati samo za določene vrste sistemske podatkovne komunikacije, kot je uporaba sekundarne linije za dostop do strežnika za distribucijo vdelane programske opreme. Ko strežnik DNS ali posredniški strežnik za sekundarno linijo uporabljate za druge namene (in ne za komunikacijo s sistemskimi podatki), v nastavitvah glavne linije registrirajte naslove in številke vrat, ki jih želite uporabljati za sekundarno linijo.
Izbiranje nastavitev DNS
Nastavitev strežnika proxy

Funkcije, ki so omejene za sekundarno linijo

Naslednjih omrežnih funkcij ni mogoče uporabiti s sekundarno linijo.
Nastavitve naslova IPv6
Preverjanje pristnosti IEEE 802.1X
IPSec
NetBIOS
FTP (način ACTIVE)
Nastavitve možnosti DHCP
Nastavitve DNS Dynamic Update
Nastavitve za Multicast Discovery
Nastavitev naslova IP prek AutoIP
Nastavitve požarnega zidu prek filtra naslovov MAC
Brskanje z uporabo protokola SMB
Naslednjih funkcij in storitev ni mogoče uporabiti zaradi zgornjih omejitev.
Postavitev tiskalnega/računovodskega sistema, ki strežniške povezave vzpostavlja prek dodatne aplikacije
Postavitev sistema za preverjanje pristnosti za strežnik Active Directory
Pošiljanje datotek z uporabo razreševanja imen DNS ali NetBIOS iz protokola SMB ali WebDAV*1
Samodejno odkrivanje večfunkcijskih tiskalnikov na strani sekundarne linije z uporabo odkrivanja z večvrstnim oddajanjem*1.
Funkcije, kot so naslednje, ki uporabljajo naslov IP glavne linije.
[Security Policy Settings]
<Odpiranje Daljinskega imenika>
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
Vizualno sporočilo
Oddaljeni faks (odjemalec)
Color Network ScanGear 2
Universal Print
*1 Neposredno navedite naslov IP.
8376-0S1