Končna obdelava z zbiranjem/združevanjem

Pri kopiranju dveh ali več kopij s podajalnikom lahko izberete zbiranje ali združevanje za vrstni red natisov. Izberite »Zberi« za tiskanje v zaporednem vrstnem redu strani. Izberite »Združi« za tiskanje kompletov posamezne strani, na primer 10 listov prve strani, 10 listov druge strani in tako naprej.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja
4
Pritisnite <Končna obdelava>.
5
Pritisnite <Sortiranje (Zaporedje strani)> ali <Grupiranje (Iste strani)>.
6
Po potrebi nastavite <Odlaganje s premikom>.
Če ne želite uporabiti odmika (funkcije za premik položaja odlaganja papirja), pritisnite .
Če ste izbrali <Sortiranje (Zaporedje strani)>, s številskimi tipkami določite, koliko kopij naj se natisne v vsakem položaju.
7
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
8
Pritisnite  (Start).
Kopiranje se začne.
Namestiti morate dodatne naprave, odvisno od funkcije končne obdelave. Izbirna oprema
Funkcij končne obdelave ne morete uporabiti, kar je odvisno od vrste papirja. Tehnični podatki za strojno opremo
Ko izvirnik položite na kopirno steklo
Pritisnite <Opcije>  <Priprava opravila> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja, da boste lahko uporabili funkcijo Zbiranje/združevanje, četudi je izvirnik položen na kopirno steklo.
Vstavljanje ločevanja postopkov med posamezne strani pri kopiranju z združevanjem
Če izberete <Grupiranje (Iste strani)>, lahko med posamezne skupine vstavite ločevanje postopkov. Za več informacij glejte <Ločevanje kompletov med skupinami>. <Ločevanje kompletov med skupinami>
Konfiguriranje nastavitev v <Dostop do shranjenih datotek>
Funkcije končne obdelave lahko uporabite samo, ko tiskate datoteke PDF/XPS.
8376-06J