<Kopiranje>

Določite nastavitve za funkcijo kopiranja.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Registr./Sprememba nastavitev Priljubljeno>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Kopiranje>
Kombinacijo nastavitev, ki se pogosto uporabljajo pri kopiranju, lahko shranite na en gumb. Gumbu lahko dodelite tudi ime. Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registr./Sprem. nastavitev Priljubljeno>
<M1> do <M9>:<Registracija>, <Preimenovanje>, <Brisanje>, <Preverj. vsebine>
Da
Da
Ne
C
Nastavitve Priljubljeno

<Prikaz potrdila za nastavitve Priljubljeno>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Kopiranje>
Določite lahko, ali naj se prikliče potrditveni zaslon, ko prikličete »Nastavitve Priljubljeno«.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prikaz potrdila za nastavitve Priljubljeno>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Sprem. privzetih nastavitev>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Kopiranje>
Za funkcijo <Kopiranje> lahko spremenite nastavitve, ki so shranjene kot privzete. Prilagajanje zaslona z osnovnimi funkcijami
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Sprem. privzetih nastavitev>
<Registracija>, <Inicializacija>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Kopiranje>
Na bližnjične tipke lahko shranite/spremenite načine, ki so prikazani na zaslonu osnovnih nastavitev kopiranja. To je primerno, ko želite shraniti pogosto uporabljene funkcije iz <Opcije> in <Nastavitve Priljubljeno>. Prilagajanje zaslona z osnovnimi funkcijami
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registracija bližnjic do opcij>
Bližnjica 1: Posamezen način, <Končna obdelava>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Bližnjica 2: Posamezen način, <2-stransko>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Bližnjica 3: Posamezen način, <Gostota>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Bližnjica 4: Posamezen način, <Kop. ID kart.>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Bližnjica 5: Posamezen način, <Nastavitve Priljubljeno>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings

<Avto sortiranje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Kopiranje>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Vklj.>, lahko naprava samodejno preklopi na <Sortiranje (Zapor. str.)> za način končne obdelave, ko so v podajalniku izvirniki. Prav tako lahko nastavite <Odlag. s premikom>, če je na napravo priključen dodatek, ki podpira odlaganje s premikom. To je koristno pri kopiranju večjega števila kompletov kopij, ker ni potrebno vedno znova izbirati načina sortiranja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Avto sortiranje>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Odlag. s premikom hkrati> (na voljo, ko je <Avto sortiranje> nastavljeno na <Da>)
<Da>, <Ne>
B
Settings/Registration Basic Information
Če je v nastavitvi izhodnega pladnja izbran izhodni pladenj, ki ne podpira odlaganja s premikom, kopije ne bodo poslane v izhodni pladenj glede na nastavitve, če je možnost <Odlag. s premikom> omogočena. Za rešitev te težave izvedite enega od spodnjih postopkov.
Onemogočite <Odlag. s premikom hkrati> v nastavitvah samodejnega sortiranja.
V nastavitvah izhodnega pladnja izberite izhodni pladenj, ki podpira odlaganje s premikom. <Output Tray Settings>
Ročno onemogočite <Zbiranje> pred izvedbo opravila.

<Avtom. prepoznava orientacije originala>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Kopiranje>
Ko je ta nastavitev nastavljena na <Da>, se slika za kopiranje samodejno zavrti za 90 stopinj glede na usmeritev papirja, če se usmeritev izvirnika razlikuje od usmeritve papirja, ki je vstavljen v napravo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Avtom. prepoznava orientacije originala>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
V spodnjim primerih samodejna usmeritev ni izvedena, tudi če izberete <Da>:
Če povečujete izvirnike A4 ali A5 na A3
Če je omogočena možnost <Originali razl. velik.>, možnost <Izbira papirja> pa je nastavljena na <Avto>
Zasukate lahko le izvirnike standardnih velikosti do velikosti A4, če je razmerje kopiranja nastavljeno na 100 %.

<Izbira nastavitev barve za kopiranje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Kopiranje>
Omejite lahko uporabo barvnega načina v <Izbira barve> pri kopiranju.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izbira nastavitev barve za kopiranje>
<Uporabi Avto (Barva/Črno-belo)>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi Polna barva>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi Ena barva>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi Dve barvi>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Prioriteta hitrosti za kopiranje prek podajalnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Kopiranje>
Pri kopiranju iz podajalnika lahko daste prednost hitrosti namesto natančnosti.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prioriteta hitrosti za kopiranje prek podajalnika>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information

<Ločevanje kompletov med skupinami>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Kopiranje>
Ko kopirate dve ali več kopij z <Grupiranje (Iste strani)> v <Končna obdelava>, lahko med vsako skupino strani vstavite liste. Če izberete <Da>, izberite vir papirja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Ločevanje kompletov med skupinami>
<Da>, <Ne>
<Sprem.> (izberite vir papirja)
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
8376-0US