Čiščenje stekla za zaščito pred prahom

Če se po čiščenju kopirnega stekla še vedno pojavljajo bele proge ali prihaja do drugih napak pri tiskanju, so morda podajalnik, glavna enota in steklo za zaščito pred prahom umazani. V takem primeru upoštevajte spodnja navodila, da očistite steklo za zaščito pred prahom.
1
Izklopite napravo in izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Izklop naprave
Pred izklopom naprave preverite stanje delovanja naprave. Napravo lahko izklopite tudi, če se v napravi izvaja postopek, vendar lahko s tem prekinete postopek ali poškodujete podatke.
2
Odpreti sprednji pokrov glavne enote.
3
Odstranite čistilno palčko.
Čistilna palčka je v sprednjem pokrovu glavne enote.
Čistilno palčko potisnite v desno in jo odstranite tako, da jo povlečete navzgor.
4
Čistilno palčko vstavite v vse odprtine, da jih očistite.
Čistilno palčko vstavite v odprtino tako, da je blazinica na konci obrnjena navzdol.
Čistilno palčko vstavite tako, da z njo dosežete spodnji del odprtine, nato pa premaknite palčko.
Čistilno palčko vstavite v vse štiri odprtine, da jih očistite.
5
Po končanem čiščenju vrnite čistilno palčko na prvotno mesto.
Čistilno palčko vrnite v sprednji pokrov glavne enote tako, da je njena konica na levi strani.
6
Zaprite sprednji pokrov glavne enote.
7
Napajalni vtič priključite na zidno vtičnico in vklopite napravo.
Vklop naprave
8376-01C