Praznjenje podstavka z odpadki pri luknjanju v notranji enoti za končno obdelavo

1
Odprite desni pokrov enote za končno obdelavo.
2
Izvlecite podstavek za odpadke pri luknjanju.
Primite držalo in nežno izvlecite podstavek k sebi.
Ko podstavek za odpadke pri luknjanju izvlečete do polovice, položite pod njega roko in ga izvlecite v celoti.
3
Izpraznite podstavek za odpadke pri luknjanju.
4
Vrnite podstavek za odpadke pri luknjanju v originalni položaj.
Potisnite podstavek za odpadke pri luknjanju do končnega položaja.
5
Zaprite desni pokrov enote za končno obdelavo.
8376-01R