Praznjenje odpadkov pri luknjanju

Ko je pladenj odpadkov pri luknjanju v enoti za končno obdelavo poln, se v spodnjem desnem kotu zaslona prikaže ikona. Pritisnite ikono in sledite navodilom na zaslonu, da izpraznite pladenj z odpadki pri luknjanju.
Kopije in natisi so lahko med praznjenjem podstavka z odpadki pri luknjanju odloženi v izbirno opremo. Bodite previdni, ko uporabljate dodatno opremo, ki je priključena na napravo.
8376-01L