Zamenjava kartuše s tonerjem

Če tonerja začne primanjkovati ali ga je zmanjkalo, se prikaže sporočilo, da morate pripraviti novo kartušo s tonerjem ali zamenjati kartušo s tonerjem. Pripravite novo kartušo s tonerjem ali zamenjajte kartušo s tonerjem v skladu z navodili v prikazanem sporočilu.
Ne zamenjajte kartuše, dokler se ne izpiše sporočilo z zahtevo, da morate kartušo s tonerjem zamenjati.
Za podrobnosti o vsakem sporočilu glejte Ukrepi za posamezno sporočilo.
Informacije o številkah izdelkov za kartuše s tonerjem najdete v poglavju Nadomestni deli.
Preverite lahko trenutno preostalo količino tonerja. Preverjanje preostale količine tonerja

Postopek zamenjave kartuše s tonerjem

Ne dotikajte se električnih kontaktov na koncu kartuše s tonerjem.
Če boste zamenjali več kartuš s tonerjem hkrati, jih zamenjajte v tem vrstnem redu: črna, rumena, magenta in cijan.
1
Pritisnite .
Tega postopka ni treba izvesti, če je zmanjkalo črnega tonerja ali vseh tonerjev.
2
Odpreti sprednji pokrov glavne enote.
3
Izvlecite kartušo s tonerjem.
Izvlecite kartušo z barvo tonerja, ki je prikazana na zaslonu.
Po kartuši s tonerjem ne udarjajte, tako da z njo na primer udarite ob določen predmet. S tem lahko povzročite puščanje tonerja.
4
Novo kartušo s tonerjem odstranite iz škatle.
5
Beli del nove kartuše s tonerjem naj bo obrnjen navzgor, nato pa približno 10-krat stresite kartušo s tonerjem navzgor in navzdol.
S stresanjem kartuše s tonerjem enakomerno porazdelite toner v kartuši.
Beli del kartuše s tonerjem ne sme biti obrnjen navzdol. V nasprotnem primeru lahko preprečite pravilen nanos tonerja.
6
Namestite novo kartušo s tonerjem.
Pred namestitvijo kartuše s tonerjem se prepričajte, da sta barva kartuše s tonerjem in barva, ki je prikazana v reži na glavni enoti, enaki.
Kartušo s tonerjem držite tako, da je ploska površina njene konice obrnjena navzdol, nato pa potisnite kartušo v glavno enoto do skrajnega položaja.
7
Zaprite sprednji pokrov glavne enote.
Če je bilo tiskanje prekinjeno, ker je zmanjkalo tonerja, se bo po zamenjavi kartuše s tonerjem samodejno nadaljevalo.
Če zmanjka cijan, magenta ali rumenega tonerja, lahko tiskanje še vedno nadaljujete s črno-belim tiskanjem, če je na voljo dovolj črnega tonerja, vendar pa bo kakovost tiskanja slabša. Če želite tiskanje nadaljevati s črno-belim tiskanjem, kartušo s tonerjem zamenjajte šele po končanem tiskanju.
Če se po zamenjavi kartuše s tonerjem barva in gostota tiskanja razlikujeta, izvedite nastavitev.
8376-01E