Preverjanje preostale količine potrošnega materiala

Ko pritisnete  (Nadzor stanja), se prikaže zaslon nadzornika stanja, na katerem lahko preverite količino tonerja ali druga stanja.
NASVETI
Preostalo količino potrošnega materiala lahko preverite v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Preverjanje statusa stroja

Preverjanje preostale količine tonerja

Priporočamo vam, da preden tiskate veliko opravilo, preverite preostalo količino tonerja, da ugotovite, ali morate pripraviti novo kartušo s tonerjem.
Pritisnite  (Nadzor stanja)  <Potrošni mat./Drugo>  in preverite količino preostalega tonerja.

Preverjanje količine preostalega prostora v vsebniku odpadnega tonerja

Priporočamo vam, da preverite, koliko prostora je ostalo v vsebniku odpadnega tonerja, preden začnete izvajati veliko opravilo, da ugotovite, ali morate pripraviti nov vsebnik za odpadni toner.
Pritisnite  (Nadzor stanja) <Potrošni mat./Drugo>  preverite, koliko prostora je ostalo v vsebniku odpadnega tonerja.

Preverjanje preostale količine sponk

Preden izvedete operacijo, ki porabi veliko število sponk, preverite količino preostalih sponk, da ugotovite, ali je treba pripraviti novo kartušo s sponkami.
Pritisnite  (Nadzor stanja) <Potrošni mat./Drugo>  preverite <Preostale sponke>.

Preverjanje količine odpadkov pri luknjanju

Preverite, ali je podstavek za odpadke pri luknjanju poln, še posebej pred luknjanjem veliko lukenj.
Pritisnite  (Nadzor stanja)  <Potrošni mat./Drugo>  <Odp. pri luknj.> / <Odpadki v luknjaču>

Preverjanje podrobnosti stanja potrošnega materiala

Preverite podrobnosti stanja potrošnega materiala.
Pritisnite  (Nadzor stanja)  <Potrošni mat./Drugo>  <Prev. potr. material>.

Zaslon <Toner/Odpadni toner>

Prikazano je <Postavka>, <Ime postavke>, <Status> in <Preostali dnevi>.

Zaslon <Drugo>

Prikazano je <Postavka>, <Ime postavke> in <Status>.
<Preostali dnevi> na podlagi pretekle uporabe prikazuje pričakovano število dni do zamenjave.
Tudi če je v <Preostali dnevi> prikazano <Potrebna zam.>, ne opravite zamenjave, dokler se na območju prikaza stanja (na dnu zaslona na dotik) ne prikaže sporočilo, ki vas poziva k zamenjavi potrošnega materiala.
Količina za <Preostali dnevi> se nekaj časa po vklopu delovanja naprave ne prikaže in je v tem času prikazano <1 leto ali več>. Preostalo število dni, ki je po tem času prikazano, je lahko občasno izjemno majhno.
8376-01U