Večnamenski pladenj

Večnamenski pladenj uporabite, ko tiskate na vrsto papirja, ki ni naložen v kaseto za papir, kot so na primer nalepke.

Vodili za papir

Vodili za papir prilagodite tako, da se bosta natančno ujemali s širino naloženega papirja, tako da jih bo naprava povlekla naravnost.

Pladenj za papir

Pri vlaganju papirja odprite podstavek.

Podaljšek pladnja

Pri vlaganju večjega papirja izvlecite podaljšek pladnja.
8376-00C