Vlaganje kuvert

Naložite kuverte v kaseto za papir ali večnamenski pladenj. Preden kuverte vložite, poravnajte zavihke. Pazite tudi na pravilno usmerjenost kuvert in na stran, ki je obrnjena navzgor.
Poglavje vsebuje navodila za vlaganje kuvert v pravilni usmerjenosti in postopke, ki jih morate opraviti prej, preden vložite kuverte. Opis splošnega postopka nalaganja kuvert v kaseto za papir ali večnamenski podstavek najdete v poglavju Osnovni način nalaganja papirja.

Pred nalaganjem kuvert

Kuverte pred nalaganjem pripravite po spodnjem postopku.
Ne uporabljajte kuvert z lepilom na zavihkih; lepilo se lahko začne topiti zaradi vročine in pritiska fiksirne enote.
Kuverte se lahko zmečkajo. To je odvisno od vrste kuverte ali okolja, v katerem so kuverte shranjene.
1
Poravnajte morebitne zmečkane dele.
Vzemite približno pet kuvert. Poravnajte morebitne zmečkane dele in zmehčajte toge predele na vogalih.
2
Kuverte poravnajte in odstranite zrak, ki se je ujel v notranjosti kuvert.
Položite jih na ravno podlago in premaknite roke v smeri puščic, da odstranite zrak iz notranjosti kuvert.
Ta korak ponovite petkrat za vsak komplet petih ovojnic.
3
Pritisnite na štiri strani.
Čvrsto pritisnite na vse štiri strani. Še zlasti previdno pritisnite na strani, usmerjeni v smer, v kateri bo kuverta podajana. Pritisnite navzdol tako, da se zavihek ne dvigne.
Če ne pritisnete dovolj čvrsto, lahko pride do zastoja papirja. Če pride do tega, čvrsto pritisnite na vse štiri strani posamezne kuverte.
4
Poravnajte kuverte na ravni podlagi.
Preverite, ali so morda kuverte zataknjene pod zavihkom spodaj ali zgoraj.

Nalaganje kuvert v kaseto za papir

1
Namestitev podajalnika kuvert v kaseto za papir.
Odstranite Envelope Feeder Attachment A, shranjen v kaseti za papir 2.
Dodajte priključek za podajanje ovojnic tako, da poravnate štrleča območja priključka za podajanje kuvert A z luknjami na sprejemniku papirja na spodnji strani kasete za papir.
Pri vlaganju kuvert Kakugata 2 ni treba namestiti podajalnika kuvert A.
Ko priključka za podajanje kuvert A ne uporabljate, ga shranite v prostor za shranjevanje na kaseti za papir 2.
2
Prilagodite položaj vodil za papir.
Kaseta za papir 1 (ISO-C5)
Kaseta za papir 2
3
Vložite pisemske ovojnice.
Vlaganje v kaseto za papir 1
Vložite kuverte tako, kot je prikazano spodaj, s sprednjo stranjo kuvert (stran brez predelov z lepilom) obrnjeno navzgor.
ISO-C5
Zaprite zavihke in naložite kuverte tako, da so zavihki na desni strani.
Vlaganje v kaseto za papir 2
Vložite kuverte tako, kot je prikazano spodaj, s sprednjo stranjo kuvert (stran brez predelov z lepilom) obrnjeno navzgor.
Yougatanaga 3
Zaprite zavihke in naložite kuverte tako, da so zavihki na oddaljeni strani.
Monarch, COM10 No. 10, DL
Zaprite zavihke in naložite kuverte tako, da so zavihki na bližnji strani.
Nagagata 3, Kakugata 2
Kuverte naložite tako, da bodo zavihki na levi strani.
Ko tiskate na kuverte, jih odstranite iz pladnja za odlaganje po 10 kuvert hkrati.

Nalaganje kuvert v večnamenski podajalnik

Vložite kuverte tako, kot je prikazano na teh slikah, s sprednjo stranjo kuvert (stran brez predelov z lepilom) obrnjeno navzgor (priporočeno).
Yougatanaga 3
Zaprite zavihke in naložite kuverte tako, da so zavihki na oddaljeni strani.
Nagagata 3, Kakugata 2
Kuverte naložite tako, da bodo zavihki na desni strani.
Monarch, COM10 No. 10, DL, ISO-C5
Zaprite zavihke in naložite kuverte tako, da so zavihki na levi strani.
Če kuverte niso ustrezno podane, tudi če so bile pripravljene v skladu z navodili, jih ne vlagajte več skupaj, temveč jih v večnamenski pladenj vlagajte posamezno.
Ne izpisujte na hrbtne strani kuvert (na strani z zlepljenimi območji).
Ko tiskate na kuverte, jih odstranite iz pladnja za odlaganje po 10 kuvert hkrati.
Če pride med tiskanjem na kuverte v navadni usmerjenosti do zmečkanih natisov
Izvedite postopek vlaganja tako, kot prikazuje slika, nato pa spremenite nastavitve in usmerjenost izvirnika.
Yougatanaga 3
Nagagata 3
Če želite izvesti tiskanje, prikažite zaslon gonilnika tiskalnika z nastavitvami tiskanja in spremenite nastavitve usmerjenosti papirja.
Če želite izvesti kopiranje, spremenite usmerjenost izvirnika.
8376-0U1