Cassette Feeding Unit-AW

Omogoča dodajanje dveh kaset za papir. Če naložite papir različne velikosti v izbirne kasete za papir, imate manj dela z menjavo papirja.

Kaseta za papir

Nalaganje papirja. Osnovni način nalaganja papirja

Spodnji desni pokrov

Odprite ta pokrov, ko odstranjujete zastoj papirja znotraj naprave. Zagozdenje papirja v viru papirja
Če v kaseto za papir vlagate papir drugačne velikosti, prilagodite vodili.
Informacije o sprejemljivih velikostih papirja najdete v Razpoložljiv papir.
8376-027