Zagozdenje papirja v viru papirja

Preverite mesto zastoja papirja na zaslonu in upoštevajte spodnja navodila, da odstranite papir.
Pred nadaljevanjem potrdite to
Pred začetkom postopka odstranjevanja zagozdenega papirja preverite, ali so pokrovi, kasete za papir naprave in dodatna oprema zaprti.

Odstranjevanje zagozdenega papirja iz kasete za papir 1

1
Preverite, ali se je papir zagozdil v kaseti za papir 1.
Odprite kaseto za papir.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
Potisnite kaseto za papir tako, da se zaskoči na mestu.
Pri zapiranju kasete za papir pazite, da si ne priščipnete prstov in se poškodujete.
Upoštevajte nadaljnja navodila na zaslonu za nadaljevanje nemotenega delovanja ali odstranitev dodatnih zastojev papirja.

Odstranjevanje zagozdenega papirja iz kasete za papir 2

1
Preverite, ali se je papir zagozdil v zgornjem desnem pokrovu kasete za papir.
Odprite zgornji desni pokrov kasete za papir.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
Previdno zaprite zgornja desna vrata kasete za papir tako, da se zaskočijo na mestu.
2
Preverite, ali se je papir zagozdil v kaseti za papir.
Odprite kaseto za papir.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
Potisnite kaseto za papir tako, da se zaskoči na mestu.
Pri zapiranju kasete za papir pazite, da si ne priščipnete prstov in se poškodujete.
Upoštevajte nadaljnja navodila na zaslonu za nadaljevanje nemotenega delovanja ali odstranitev dodatnih zastojev papirja.

Odstranjevanje zagozdenega papirja iz kaset za papir 3 in 4

1
Preverite, ali se je papir zagozdil v zgornjem ali spodnjem desnem pokrovu kasete za papir.
Odprite zgornji in spodnji desni pokrov kasete za papir.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
Prevodno zaprite zgornji in spodnji desni pokrov kasete za papir tako, da se zaskočita ne mestu.
2
Preverite, ali se je papir zagozdil v kaseti za papir.
Odprite kaseto za papir.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
Potisnite kaseto za papir tako, da se zaskoči na mestu.
Pri zapiranju kasete za papir pazite, da si ne priščipnete prstov in se poškodujete.
Upoštevajte nadaljnja navodila na zaslonu za nadaljevanje nemotenega delovanja ali odstranitev dodatnih zastojev papirja.
8376-020