Zastoji papirja v notranji enoti za končno obdelavo

1
Odprite desni pokrov glavne enote.
2
Preverite, ali se je papir zagozdil v izhodnem območju ali obračalni enoti.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
3
Odprite levi pokrov enote za končno obdelavo.
4
Pridržite ročico (  ) in potisnite notranjo enoto za končno obdelavo v levo.
5
Preverite, ali se je papir zagozdil v notranji enoti za končno obdelavo.
Dvignite vodilo pri vhodu.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
Vodilo vrnite v prvotni položaj.
Če je priključena enota za luknjanje:
Odprite sprednji pokrov enote za luknjanje.
Zavrtite zeleni gumb tako, da zagozden papir potisnete proti izhodu enote za luknjanje.
Če papir izstopi iz izhoda enote za luknjanje, nežno povlecite papir v smeri puščice.
Zaprite sprednji pokrov enote za luknjanje.
6
Vrnite notranjo enoto za končno obdelavo v prvotni položaj.
7
Zaprite levi pokrov enote za končno obdelavo.
Upoštevajte nadaljnja navodila na zaslonu za nadaljevanje nemotenega delovanja ali odstranitev dodatnih zastojev papirja.
8376-022