Zastoji papirja v enoti za končno obdelavo

V tem poglavju je opisan način odstranjevanja zagozdenega papirja iz enote za končno obdelavo. Preverite mesto zastoja papirja na zaslonu in upoštevajte navodila v spodnjih referencah, da odstranite papir.
Pred nadaljevanjem potrdite to
Odstranite ves papir, ki je naložen na pladnju.
Pred začetkom postopka odstranjevanja zagozdenega papirja preverite, ali so pokrovi, kasete za papir naprave in dodatna oprema zaprti.
8376-021