Izklop/vnovični zagon naprave

Prek vmesnika Daljinski UI lahko izklopite ali znova zaženete napravo.
Če se naprava izklopi ali znova zažene, so preklicani vsi dokumenti v postopku tiskanja ali pošiljanja.

Izklop naprave

Zaženite vmesnik Daljinski UI  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Ponovni zagon stroja

Zaženite vmesnik Daljinski UI  [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
8376-0EU