Pošiljanje izvirnikov različnih velikosti skupaj (izvirniki različnih velikosti)

V podajalnik lahko vstavite izvirnike različnih velikosti in jih optično preberete hkrati. Tako vam ni treba vstaviti vsakega izvirnika posebej.
Kombinacija velikosti izvirnikov, ki jih lahko optično preberete, je omejena. Z optičnim branjem z neustrezno kombinacijo lahko poškodujete izvirnike ali povzročite zastoje papirja. Tehnični podatki za strojno opremo
Izvirnikov z različno težo ali vrstami papirja ne vstavljajte hkrati. S tem lahko poškodujete izvirnike ali povzročite zagozdenje papirja.
1
Izvirnike naložite v podajalnik Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Faks>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami faksa izberite prejemnika. Zaslon z osnovnimi nastavitvami faksa
4
Po potrebi določite nastavitve optičnega branja. Osnovni postopki za pošiljanje faksov
5
Pritisnite <Opcije>  <Originali razl. velik.>.
6
Pritisnite <Zapri>.
7
Pritisnite  (Start).
Izvirniki se optično preberejo in pošiljanje se začne.
Če nastavite način izvirnikov različnih velikosti, je lahko optično branje počasnejše kot običajno.
8376-07L