Skupno pošiljanje ločeno optično prebranih dokumentov (priprava postopka)

Tudi če imate preveč izvirnikov, ki jih ne morete hkrati naložiti v podajalnik, lahko izvirnike ločeno optično preberete in jih pošljete kot sklop dokumentov. Tudi dokumente, ki so bili optično prebrani s podajalnikom in kopirnim steklom, lahko pošljete hkrati.
1
Naložite prvi izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Faks>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami faksa izberite prejemnika. Zaslon z osnovnimi nastavitvami faksa
4
Po potrebi določite nastavitve optičnega branja. Osnovni postopki za pošiljanje faksov
5
Pritisnite <Opcije>  <Priprava opravila>  <Zapri>.
6
Pritisnite  (Start), da optično preberete izvirnik.
Ko je optično branje končano, se prikaže zaslon, ki vas poziva, da optično preberete naslednji izvirnik.
Če vložite originale v dodajalec, odstranite originale z območja za odlaganje originalov takoj, ko je zaključeno skeniranje posameznega kompleta.
7
Položite naslednji izvirnik in pritisnite  (Start).
Ponavljajte ta korak, dokler niso optično prebrani vsi izvirniki.
Če želite spremeniti nastavitve optičnega branja, pritisnite <Sprememba nastavitev>.
V možnosti <Sprememba nastavitev> lahko uporabite spodaj navedene funkcije. Med optičnim branjem v načinu priprave postopka nastavitev za druge funkcije ne morete spreminjati. Zahtevane nastavitve optičnega branja morate navesti vnaprej.
<Velikost skeniranja>
<2-stranski original>
<Gostota>
<Tip originala>
Če želite v podajalnik naložiti izvirnike različnih velikosti, nastavite način <Originali razl. velik.>. Pošiljanje izvirnikov različnih velikosti skupaj (izvirniki različnih velikosti)
Če je pri skupnem optičnem branju in pošiljanju eno- in dvostranskih izvirnikov prvi dokument dvostranski, nastavite možnost <2-stranski original>. Pri optičnem branju enostranskega izvirnika onemogočite nastavitev <2-stranski original> v razdelku <Sprememba nastavitev>.
8
Pritisnite <Začni oddajo>.
Vsi optično prebrani dokumenti se združijo v enega in pošljejo izbranemu prejemniku.
8376-07R