Preverjanje stanja in dnevnikov

Prek vmesnika Daljinski UI lahko preverite stanje dokumentov, ki čakajo na obdelavo, in dnevnike za dokumente, ki so bili obdelani. Prav tako lahko preverite stanje naprave, na primer podatke o napakah in preostalo količino potrošnega materiala.
Če uporabljate osebno preverjanje pristnosti, lahko uporabnikom omejite izvajanje funkcij za opravila drugih uporabnikov na zaslonu <Nadzor stanja>. <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov>

Preverjanje stanja kopij/izpisov

Preverite lahko stanje dokumentov, ki čakajo na kopiranje ali tiskanje. Prav tako lahko natisnete dokument pred drugimi ali dokument prekličete.
Zaženite vmesnik Daljinski UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] v [Copy/Print]

Izbira funkcije

Izberite funkcijo, ki jo želite preveriti, in kliknite [Display].

Funkcijski gumbi

[Cancel]: Kopiranje ali tiskanje je preklicano. Preklicani dokument se izbriše in ga ni mogoče obnoviti.
[Print Next]: Dokument se natisne takoj, ko je dokončan trenutni dokument.
[Pause]: Dokumenti, ki se tiskajo iz računalnika, so zaustavljeni. Dokumentov, ki se kopirajo, ni mogoče zaustaviti. Pritisnite [Resume], če želite nadaljevati tiskanje zaustavljenega dokumenta.

Ikona dokumenta

Kliknite ikono, če želite prikazati podrobne podatke o dokumentu.

Preverjanje stanja poslanih/prejetih dokumentov

Preverite lahko stanje faksov in e-poštnih sporočil, ki čakajo na pošiljanje, prejetih faksov in faksov, ki čakajo na posredovanje. Prav tako lahko prekličete pošiljanje in prejemanje dokumentov.
Zaženite vmesnik Daljinski UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] v [Send] ali [Receive]

Izbira funkcije

Izberite funkcijo, ki jo želite preveriti, in kliknite [Display].

[Cancel]

Pošiljanje ali prejemanje dokumentov je preklicano. Preklicani dokument se izbriše in ga ni mogoče obnoviti.

Ikona dokumenta

Kliknite ikono, če želite prikazati podrobne podatke o dokumentu.

Preverjanje stanja shranjenih dokumentov

Preverite lahko stanje dokumentov, ki čakajo na shranjevanje. Prav tako lahko prekličete shranjevanje dokumentov.
Zaženite vmesnik Daljinski UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] v [Store]

[Cancel]

Shranjevanje dokumentov je preklicano. Preklicani dokument se izbriše in ga ni mogoče obnoviti.

Ikona dokumenta

Kliknite ikono, če želite prikazati podrobne podatke o dokumentu.

Preverjanje dnevnika opravil

Prikažete lahko dnevnik za dokumente, ki so bili kopirani, natisnjeni, poslani, prejeti ali shranjeni.
Zaženite vmesnik Daljinski UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

Podatke dnevnika je mogoče izvoziti in shraniti kot datoteko CSV (*.csv) v računalniku.

Izbira funkcije

Izberite funkcijo, ki jo želite preveriti, in kliknite [Display]. Prikazane funkcije se morda razlikujejo glede na model naprave in izbirno opremo.

Preverjanje statusa stroja

Preverite lahko različne podatke o napravi, na primer podatke o napakah, količino preostalega papirja in tonerja, podatke o nameščeni izbirni opremi ter skupno število strani, ki so bile do zdaj natisnjene.
Zaženite vmesnik Daljinski UI  [Status Monitor/Cancel]  Izberite element, ki ga želite preveriti
8376-0ES