Konfiguriranje funkcije Vizualno sporočilo

Funkcija Vizualno sporočilo omogoča prikaz preproste vsebine in sporočil na zaslonu na dotik.
Prikaz sporočil skrbnika ali obvestil o dogodkih ter drugega na zaslonu na dotik omogoča, da se naprava v pisarni uporablja kot orodje za prikaz informacij.
Če je nastavljena funkcija Vizualno sporočilo, si lahko vsebino ogledate v <Vizualno sporočilo> na  (Domov), ne glede na čas. Prikazana je zadnja prikazana vsebina.
Nastavite datoteko, shranjeno v datotečnem strežniku ali v shrambi Izpopolnjeni prostor v drugem Canonovem večnamenskem tiskalniku v istem omrežju kot vsebina, ki jo želite prikazati. Delo z drugimi napravami
Kot vsebino lahko prek strežnika proxy nastavite tudi spletno mesto. Nastavitve strežnika proxy za to funkcijo so enake kot nastavitve v <Nastavitve nadomestnega strežnika>.
Vsebina se prikaže, ko se začne tiskanje, če je omogočena funkcija vsiljenega tiskanja zadržanih dokumentov in izberete potrditveno polje [Display When Print Job Starts].
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [License/Other] [Visual Message Settings]  [Display Settings].
4
Nastavite časovne možnosti in vsebino zaslona.
Nastavitev časovnih možnosti zaslona
[Display After Logout/Auto Reset]
Izberite to potrditveno polje, če želite vsebino prikazati po odjavi ali po tem, ko se zažene način samodejne ponastavitve.
Nastavitev za prikaz vsebine po odjavi je omogočena, ko je možnost <Nastavitve prikaza prijavnega zaslona> nastavljena na <Prikaz ob začetku delovanja naprave>. Če želite prikazati vsebino po zagonu načina samodejne ponastavitve, možnost <Čas avtomatske ponastavitve> nastavite na 1 minuto ali več.
[Display After Login]
Izberite to potrditveno polje, če želite vsebino prikazati po prijavi. To je omogočeno, če je možnost <Nastavitve prikaza prijavnega zaslona> nastavljena na <Prikaz ob začetku delovanja naprave>.
[Display When Print Job Starts]
Izberite to potrditveno polje, če želite vsebino prikazati, ko se začne tiskanje. To je omogočeno, ko je nastavljeno vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov.
Nastavitev vsebine za vsako časovno nastavitev zaslona
[SMB]
Izberite potrditveno polje, če želite do vsebine, ki jo želite prikazati, dostopati prek [SMB].
[HTTP/WebDAV]
Izberite potrditveno polje, če želite do vsebine, ki jo želite prikazati, dostopati prek [HTTP/WebDAV].
[File Path:]
Vnesite pot do vsebine za prikaz.
Primer:
[SMB]: \\server01\share\signage.jpg
[HTTP/WebDAV]: https://webdav-server1/signage.html
[User Name:]/[Password:]
Vnesite uporabniško ime in geslo, ki sta potrebna za prijavo v Izpopolnjeni prostor ali datotečni strežnik.
[Confirm Certificate for TLS Communication]/[Add CN to Verification Items]
Nastavite, ali želite, da se pri povezovanju preveri potrdilo strežnika TLS in njegovo običajno ime.
5
Kliknite [OK].
Če želite prikazati vsebino po zagonu načina samodejne ponastavitve, možnost <Čas avtomatske ponastavitve> nastavite na eno minuto ali več.
Če želite informacije o oblikah zapisov datotek in velikostih podatkov, ki jih je mogoče prikazati, glejte Funkcije upravljanja.
To nastavitev je mogoče določiti samo s skrbniškimi pravicami.
To nastavitev lahko uvozite/izvozite. Isto nastavitev je mogoče uvoziti v več naprav (samo v Canonove naprave, ki podpirajo funkcijo Vizualno sporočilo), če želite prikazati isto obvestilo ali informacije v več napravah.Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
S to nastavitvijo se uvozi/izvozi [File Path:]. Če je datoteka v shrambi Izpopolnjeni prostor navedena in prikazana v napravi, iz katere se izvaža, izvedite enega od teh postopkov:
Datoteko v Izpopolnjeni prostor v napravi, iz katere se izvaža, ročno kopirajte v Izpopolnjeni prostor v napravi, v katero se uvaža.
Možnost [File Path:] spremenite na pot, kjer je datoteka.
Če boste izvajali funkcije prijave, jih izvajajte po zapiranju zaslona funkcije Vizualno sporočilo. Prijava v napravo
Če je nameščen Copy Card Reader, vsebina ni prikazana.
8376-0FH