Zagon sinhronizacije nastavitev

Z vmesnikom Daljinski UI določite nastavitve za zagon sinhronizacije in zaženite sinhronizacijo. Za registracijo so potrebne skrbniške pravice.

Sinhronizacija nastavitev po meri

Določite nastavitve za odjemalsko napravo.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Synchronize Custom Settings]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Change Connection Destination...].
4
Izberite zahtevane nastavitve.
[Service]
Izberite [Start].
[ Destination Server Address:]
Vnesite naslov IP ali ime gostitelja strežniške naprave. Če želite določiti številko vrat, navedite »8443«. Številko vrat lahko izpustite. Če to pustite prazno, je strežniška naprava samodejno odkrita.
Primer nastavitev (IPv4):
Če uporabite naslov IP: 192.168.18.138
Če uporabite ime gostitelja: v4.server.canon.com
Primer nastavitev (IPv6):
Če uporabite naslov IP: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
Če uporabite ime gostitelja: v6.server.canon.com
Če navedete številko vrat: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
Vnesite število usmerjevalnikov, prek katerih želite komunicirati. Če je ta vrednost premajhna, strežniške naprave morda ne bo mogoče odkriti z odkrivanjem omrežja. Če ne želite komunicirati prek usmerjevalnikov, navedite »1«.
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
Vnesite ID in geslo uporabniškega računa s skrbniškimi pravicami za napravo, ki jo želite uporabljati kot strežniško napravo.
[Allow custom settings to be applied during operation]
Izberite potrditveno polje, ki se ujema z nastavitvami <Preklop Jezik/Tipkovnica>, <Dostopnost> in <Osebne nastavitve SSID in omrežnega ključa>, ko je to mogoče, če ujemanje ni mogoče takoj po prijavi.
V naslednjih primerih je sinhronizacijo mogoče nastaviti brez 4. koraka.
Ko so naprave za sinhronizacijo priključene prek istega usmerjevalnika
Če je možnost <Uporabi overovitev uporabnika> nastavljena na <Da> v strežniški napravi (glejte <Uporabi overovitev uporabnika>) in je preverjanje pristnosti nastavljeno kot storitev za prijavo (glejte Spreminjanje storitev za prijavo)
Če v odjemalskih napravah nič ne vnesete v [User Account ID for Authentication:] (element je ničen)
Ko je v strežniški napravi zagnana storitev za sinhronizacijo nastavitev po meri (če je naprava strežniška/odjemalska naprava, je nastavitev mogoče spremeniti tako, da istočasno zaženete storitev v strežniku in storitev v odjemalcu)
Ko je v istem omrežju samo ena strežniška naprava za sinhronizacijo nastavitev po meri
Odjemalski računalnik ne more vzpostaviti povezave prek iskanja v teh primerih. Za ciljni naslov strežnika vnesite naslov IPv4.
Če nastavitve omrežja strežniške naprave vključujejo tako IPv4 kot tudi IPv6, ima IPv6 prednost in odjemalska naprava onemogoči IPv4.
Če je uporabljena glavna linija za omrežne nastavitve strežniške naprave, sekundarna linija pa je uporabljena za omrežne nastavitve odjemalske naprave.
Če je sekundarna linija uporabljena za omrežne nastavitve strežniške naprave, določite te nastavitve.
Strežniška in odjemalska naprava: Vnesite naslov IP glavne linije ali »localhost« kot naslov ciljnega strežnika.
Odjemalska naprava: Vnesite naslov IP sekundarne linije strežniške naprave kot naslov ciljnega strežnika.
5
Kliknite [Change].
6
Znova zaženite napravo. Izklop/vnovični zagon naprave
Konfiguriranje nastavitev sinhronizacije nadaljujte v napravi s strežniško funkcijo.
Preverjanje komunikacijskega dnevnika glede sinhronizacije
Komunikacijski dnevnik lahko preverite na zaslonu za sinhronizacijo nastavitev po meri. Dnevnik je mogoče tudi prenesti kot datoteko.
»Opozorilo« se zabeleži kot stopnja, ko strežniška naprava začasno ne more komunicirati.
»Napaka« se zabeleži kot stopnja, ko je presežena največja dovoljena količina podatkov, ki jih je mogoče registrirati, ali ko preverjanje pristnosti s strežniško napravo ne uspe.
Preproste nastavitve sinhronizacije
Sinhronizacijo nastavitev po meri je mogoče zagnati na nadzorni plošči za Canonove večnamenske tiskalnike, povezane z istim usmerjevalnikom.
Za odjemalsko napravo:
Pritisnite  (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>  nastavite <Sinhronizacija uporabniških nastavitev (Odjemalec)> na <Omogoči>.
Kot način preverjanja pristnosti morate omogočiti preverjanje pristnosti uporabnikov.
Opomba glede preklica sinhronizacije
Če odjemalska naprava prekliče sinhronizacijo nastavitev po meri, ne bo mogla pridobiti nastavitev za posameznega uporabnika, registriranega v strežniški napravi. Upoštevajte, da po preklicu sinhronizacije nastavitev po meri med prilagojenimi podatki naprave, ki je bila odjemalska naprava, morda ni najnovejših podatkov.
8376-0FR