Namestitev sistemskih opcij

Če uporabljate sistemske možnosti, se morate za registriranje licenc morda prijaviti s skrbniškimi pravicami. Za registriranje licence potrebujete številko, natisnjeno na potrdilu s številko za dostop do licence. Ko začnete, jo imejte pri roki. Licenco lahko registrirate tudi, če naprava ni povezana z omrežjem.
1
Izvedite preskus komunikacije.
Preskusite, ali lahko registrirate licenco prek omrežja.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Nastavitve kontrole>  <Licenca/Drugo>  <Registr./posodobitev progr. opreme>  <Nast. upravljanja programske opreme>.
3
Pritisnite <Preskus komuniciranja>.
Prikaže se sporočilo <Ali želite preizkusiti komuniciranje?>.
4
Pritisnite <Da>.
Prikažejo se rezultati preskusa komunikacije.
Če je prikazano <NEG>, poskrbite, da je priklopljen kabel LAN, in preverite, ali so nastavitve omrežja pravilno konfigurirane. Nastavitev z uporabo priročnika za namestitev
Če se ne morete povezati z omrežjem, licenco registrirajte brez povezave. Če registracije ni mogoče opraviti prek omrežja
2
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
3
Pritisnite <Nastavitve kontrole>  <Licenca/Drugo>  <Registr./posodobitev progr. opreme>  <Namesti aplik./možnosti>.
4
Pritisnite <License Access Number> in vnesite številko za dostop do licence.
5
Potrdite številko in pritisnite <Omogoči>.
6
Izberite funkcijo, ki jo želite namestiti, in pritisnite <Namesti>.
Če se prikaže zaslon z licenčno pogodbo, preverite informacije in pritisnite <Strinjam se>.
7
Pritisnite  (Nastavit./Registr.)  (Nastavit./Registr.) <Upor. sprem .nast.>  <Da>.

Če registracije ni mogoče opraviti prek omrežja

Če se naprava ne more povezati z omrežjem, licenco registrirajte brez povezave. Najprej v računalniku, povezanem z omrežjem, pridobite licenčni ključ, nato ga registrirajte tako, da ga vnesete v napravo. Za pridobitev licenčnega ključa potrebujete številko, natisnjeno na potrdilu s številko za dostop do licence, in serijsko številko naprave.
1
Licenčni ključ pridobite na spletnem mestu za izdajo licenc (http://www.canon.com/lms/license/).
Upoštevajte navodila na zaslonu ter vnesite številko za dostop do licence in serijsko številko, da pridobite licenčni ključ.
2
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
3
Pritisnite <Nastavitve kontrole>  <Licenca/Drugo>  <Registracija licence>.
4
Vnesite licenčni ključ.
5
Pritisnite <Omogoči>  <OK>.
6
Pritisnite  (Nastavit./Registr.)  (Nastavit./Registr.) <Upor. sprem .nast.>  <Da>.
Potrditev serijske številke
Serijska številka je prikazana v spodnjem levem kotu zaslona, ko pritisnete tipko [Podatki o števcu/napravi]. Potrditi jo je mogoče tudi na strani portala vmesnika Daljinski UI.
8376-0FK