Uporaba sistema ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

V okolju, ki uporablja ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, je mogoče določiti, katere funkcije so na voljo za posamezno raven pravic (vlogo), in ustvariti nove vloge. Tako je zagotovljen natančnejši nadzor nad upravljanjem uporabnikov, saj lahko določite, katere funkcije so na voljo posameznemu uporabniku. Uporabniku A lahko onemogočite kopiranje, uporabniku B pa dovolite uporabljati vse funkcije. Uporabite spodnji postopek za omogočanje funkcij sistema ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Licenca/Drugo>  <Uporabi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Da>  <OK>  (Nastavit./Registr.)  (Nastavit./Registr.) <Upor. sprem .nast.>  <Da>
Če je ta možnost nastavljena na <Da>, <Uporabi overovitev uporabnika> je v razdelku Nastavitve/Registracija prav tako nastavljena na <Da>. Če želite možnost <Uporabi overovitev uporabnika> nastaviti na <Ne>, to nastavitev najprej nastavite na <Ne>.
Če to funkcijo nastavite na <Da>, so onemogočene te nastavitve v razdelku Nastavitve/Registracija.
Nastavitev kode PIN za imenik
Omejitev novih naslovov
Tudi če to nastavitev iz <Ne> spremenite v <Da>, se naslednje nastagitve v razdelku Nastavitve/Registracija ne ponastavijo samodejno na njihove prejšnje vrednosti. Nastavitve spremenite ročno.
Nastavitev kode PIN za imenik
Omejitev novih naslovov
Podobne omejitve je mogoče nastaviti za vloge s sistemom ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Če želite informacije o sistemskih zahtevah in načinu za ustvarjanje/urejanje vlog, glejte Skrbniški vodnik za ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
8376-0CS