Managing Users (Upravljanje uporabnikov)

Visoko raven varnosti in učinkovitosti lahko zagotovite z aplikacijo za preverjanje pristnosti uporabnikov (storitev za prijavo), s katero je mogoče upravljati uporabnike naprave (Storitev prijavljanja). Priporočamo, da skrbnik vse uporabnike upravlja v skladu z delovnim okoljem in zahtevanimi varnostnimi ukrepi. Funkcije upravljanja uporabnikov

Storitev prijavljanja

Aplikacija za preverjanje pristnosti uporabnikov (storitev za prijavo), ki se jih reče »Preverjanje pristnosti uporabnikov«, se uporablja kot primaren način upravljanja uporabnikov naprave. S storitvijo za prijavo »Preverjanje pristnosti uporabnikov« je mogoče za uporabnike uporabljati osebno preverjanje pristnosti glede na uporabniško ime in geslo, ki sta registrirana za posameznega uporabnika. Podatki o uporabniku se preverijo v podatkovni zbirki v napravi ali v zunanjem strežniku za preverjanje pristnosti. Ker je mogoče natančno določiti funkcije, ki so na voljo posameznemu uporabniku, lahko prilagodite uporabo naprave in izboljšate varnost tako, da omejite dostop do nekaterih funkcij. Prav tako je mogoče z upravljanjem ID-jev oddelkov upravljati skupine, kar je odvisno od naprave, ki se uporablja za preverjanje pristnosti.
Če ne uporabljate funkcije prilagajanja, možnost <Omogoči uporabo osebnih nastavitev> (<Omogoči uporabo osebnih nastavitev>) nastavite na <Ne>.

Funkcije upravljanja uporabnikov

Upravljanje uporabnikov ima prednosti, opisane spodaj. Če želite zaščititi pomembne podatke in zmanjšati stroške, lahko omejite dostop do naprave in določite funkcije, ki so na voljo uporabnikom.
Preprečevanje nepooblaščene uporabe tretjih oseb
Ker je uporaba naprave omejena na odobrene uporabnike, je preprečeno odtekanje podatkov zaradi nepooblaščene uporabe tretjih oseb, tudi če je naprava na živahnem mestu, ki je dostopno tudi drugim.
Nastavitev ravni pravic
Z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti lahko določite razpoložljive funkcije tako, da za posameznega uporabnika določite vlogo (raven pravic). Določite lahko na primer vlogo skrbnika s pravicami polnega dostopa, vlogo skrbnika omrežja, ki dovoljuje konfiguracijo nastavitev omrežja, ali vlogo skrbnika naprave, ki dovoljuje konfiguracijo nastavitev podatkov o napravi in nastavitev za ključe in potrdila, ki so potrebni pri določenih funkcijah. Z izbiro in dodelitvijo različnih ravni pravic skrbnikom poskrbite za učinkovitejše skupinsko delo, saj je tako mogoče opravljati različna opravila upravljanja naprave.
Nastavitev omejitev uporabe
Upravljanje osebnega preverjanja pristnosti uporabniku s skrbniškimi pravicami omogoča upravljanje različnih dejanj, ki so na voljo uporabnikom. Z nastavljanjem omejitev funkcij za posameznega uporabnika imate večji nadzor nad upravljanjem uporabnikov.
Upravljanje skupin uporabnikov
Uporabnike je mogoče dodeliti skupini glede na ID oddelka (upravljanje ID-jev oddelkov), s čimer lahko preverite skupno število natisnjenih ali optično prebranih strani za vsak ID oddelka. Prav tako lahko nastavite omejitve za posamezni ID oddelka, na primer največ 500 natisnjenih strani ali največ 200 kopiranih strani. Tako ste lahko bolj pozorni na stroške in dobite vpogled v to, kako izboljšati uporabo.
Optimiziranje nastavitev za posameznega uporabnika
Različne nastavitve je mogoče shraniti za posameznega uporabnika in jih uporabiti ob prijavi. Uporabniki lahko ustvarijo osebne gumbe in določijo osebno mapo v omrežju. Prav tako je mogoče, da si naprava zapomni gesla, ko se vnesejo, tako da se lahko uporabniki znova prijavijo brez vnašanja gesla.
Povezovanje uporabniških računov s kompleti ključev zaradi brezhibne uporabe
Če so zahtevani podatki za preverjanje pristnosti, ki se razlikujejo od podatkov za preverjanje pristnosti pri prijavi, je treba podatke za preverjanje pristnosti vnesti enkrat, po uspešnem preverjanju pristnosti pa nič več. Tem podatkom za preverjanje pristnosti se reče komplet ključev. Ker so kompleti ključev povezani z uporabniškimi računi, podatkov za preverjanje pristnosti ni treba znova vnašati, tudi če je naprava izklopljena.
Povezovanje uporabniških računov z ID-ji oddelkov zaradi omejevanja števila kopij in natisnjenih strani
Uporabniški računi storitve Preverjanje pristnosti uporabnikov je mogoče povezati z ID-ji oddelkov. Če za ID-je oddelkov vnaprej določite omejitve kopiranja in tiskanja, lahko za posamezni oddelek, v katerega spada uporabnik, uporabite omejitve števila kopij ali natisnjenih strani. Če želite informacije o povezovanju uporabniških računov z ID-ji oddelkov, glejte Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi. Če želite informacije o določanju omejitev za posamezne oddelke, glejte Konfiguriranje nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov.
8376-0C5