Konfiguriranje nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov

Uporabnike lahko organizirate in upravljate glede na ID-je oddelkov. Uporabite spodnji postopek za konfiguriranje upravljanja ID-jev oddelkov in omogočanje, da naprava šteje število strani za tiskanje in optično branje.
ID-ji oddelkov morajo biti nastavljeni za uporabnike, registrirane v napravi. Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
Upravljanje ID-jev oddelkov je veljavno za uporabnike, ki so registrirani v lokalni napravi.
Če se prijavite kot uporabnik s skrbniškimi pravicami, se samodejno dodelita ID in koda PIN skrbnika sistema in se upravljata kot ID oddelka.
Če upravljanje ID-jev oddelkov aktivira Copy Card Reader, se uporabijo ID-ji oddelkov, dodeljeni karticam. Zato ne morete registrirati ID-jev oddelkov.
Če želite informacije o številu ID-jev oddelkov, ki jih lahko registrirate, glejte Funkcije upravljanja.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Kontrolna ID oddelka>.
3
Pritisnite <Da>.
Funkcija Kontrolna ID je vzpostavljena.
Če želite onemogočiti upravljanje ID-jev oddelkov, pritisnite <Ne>.
Registriranje ID-jev in kod PIN oddelkov
4
Pritisnite <OK>.
Preverjanje števila strani
Če želite preveriti skupno število strani, ki jih je posamezni ID oddelka uporabil za kopiranje, tiskanje in optično branje, na zaslonu, prikazanem v 3. koraku, pritisnite <Skupno število strani>. Število strani ne vključuje praznih strani ali vzorčnih izpisov za preverjanje stvari, kot je prilagajanje gradacije.
Pri modelih s funkcijo faksiranja lahko preverite tudi skupno število poslanih strani faksa.
Prijava z ID-jem in kodo PIN oddelka
Če uporabnika registrirate z istim imenom kot ID oddelka, je mogoče postopke prijave izvesti z registriranim ID-jem in kodo PIN oddelka. Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
Zaslon za prijavo je mogoče prikazati ob zagonu postopka ali po izbiri funkcije. Določanje, kdaj je prikazan zaslon za prijavo
Spreminjanje storitve za prijavo
Naprava kot storitev za prijavo uporablja možnost »Preverjanje pristnosti uporabnikov« (upravljanje osebnega preverjanja pristnosti). Lahko pa storitev za prijavo z uporabo SMS-ja spremenite v »Preverjanje pristnosti z ID-jem oddelka«. Spreminjanje storitev za prijavo
8376-0CK