Uporaba storitve AirPrint

V tem razdelku so opisani nastavitve, potrebne za uporabo storitve AirPrint, in postopki tiskanja, optičnega branja ter pošiljanja faksov z napravami Apple.
Nastavitve za AirPrint
Funkcije aplikacije AirPrint
Odpravljanje težav

Konfiguracija nastavitev za AirPrint

Registrirate lahko podatke, vključno z imenom naprave in mestom namestitve, po katerih boste prepoznali napravo. Nastavitve, zahtevane za AirPrint, lahko konfigurirate oddaljeno z vmesnikom Daljinski UI.

Konfiguracija nastavitev z vmesnikom Daljinski UI

1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) in se prijavite v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI
2
Kliknite [Settings/Registration].
Če uporabljate mobilno napravo, kot je iPad, iPhone ali iPod touch, zamenjajte besedo »kliknite« v tem poglavju z besedo »dotaknite se«.
3
Kliknite [Network Settings] [AirPrint Settings].
4
Vnesite zahtevane nastavitve in kliknite [OK].
 [Use AirPrint]
Potrdite to polje, da omogočite AirPrint. Če želite funkcijo AirPrint onemogočiti, počistite potrditveno polje.
[Display Errors for AirPrint]
Če tiskate s storitvijo AirPrint in pride do težave z datoteko za tiskanje, zato se datoteka ne natisne pravilno, lahko s to nastavitvijo izberete, ali se na nadzorni plošči prikažejo zasloni z napako.
 [Printer Name]
Vnesite ime naprave. Če je ime mDNS že registrirano v možnosti [mDNS Settings] ([Network Settings] v razdelku [Preferences] (Settings/Registration)), se prikaže registrirano ime.
 [Location]
Vnesite mesto naprave. Če je mesto že registrirano v nastavitvah [Device Information Settings] ([Device Management] v razdelku [Management Settings] (Settings/Registration)), je prikazano registrirano ime.
 [Latitude]
Vnesite zemljepisno širino lokacije, kjer je nameščena naprava.
 [Longitude]
Vnesite zemljepisno dolžino lokacije, kjer je nameščena naprava.
5
Znova zaženite napravo.
Izključite stroj, počakajte najmanj 10 sekund in ga ponovno vključite.

Konfiguriranje nastavitev na zaslonu na dotik

1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Prijava>.
Vnesite ID skrbnika sistema in PIN sistema.
3
Pritisnite <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Uporabi AirPrint>.
4
Pritisnite <Da> <OK>.
Če potrdite [Use AirPrint], bodo te nastavitve v možnosti <TCP/IP Nastavitve> nastavljene na <Da>.
Uporabite HTTP
IPP Nastavitve izpisovanja
Uporabi IPv4 mDNS
Uporabi IPv6 mDNS
Uporabi Network Link Scan
Če spremenite [Printer Name], ki ste ga navedli, morda ne boste več mogli tiskati iz sistema Mac, ki ste ga do zdaj uporabljali za tiskanje. To se zgodi, ker se samodejno spremeni tudi <Ime mDNS> (Izbiranje nastavitev DNS) za IPv4. V tem primeru stroj znova dodajte v računalnik Mac.
Če uporabljate AirPrint, je možnost <Uporabi isto ime mDNS kot IPv4> fiksno nastavljena na <Vklj.> za ime mDNS za IPv6.
Če vnesete ime tiskalnika, poenostavite prepoznavanje več tiskalnikov, ki podpirajo AirPrint.

Prikaz zaslona za AirPrint

Prikažete lahko zaslon za AirPrint, na katerem lahko odprete nastavitve za AirPrint in si ogledate podatke o potrošnem materialu, na primer papirju in kartuši s tonerjem. Konfigurirate lahko tudi nastavitve varnostne funkcije.

Prikaz na računalnikih Mac

1
Na sidrišču namizja kliknite [System Preferences] [Printers & Scanners].
2
Izberite večnamensko napravo in kliknite [Options & Supplies].
3
Kliknite [Pokaži spletno stran tiskalnika].
4
Prijavite se v Daljinski UI.
Če želite spremeniti nastavitve storitve AirPrint, se morate prijaviti kot skrbnik.

Konfiguriranje zaslona za AirPrint

Če se prijavite s skrbniškimi pravicami, lahko nastavitve za AirPrint spremenite tudi na strani za AirPrint.

 [AirPrint]

Omogoča vam, da preverite vnesene vrednosti nastavitev storitve AirPrint, kot sta ime in lokacija naprave. Če želite spremeniti nastavitve, kliknite [Edit...].

 [Print Security Settings]

Izberite nastavitve, potrebne za tiskanje prek protokola TLS in s preverjanjem pristnosti.
Če je možnost <IPP Nastavitve izpisovanja> že izbrana, se prikažejo obstoječe nastavitve. Vrednosti, navedene v razdelku [Print Security Settings], se spremenijo glede na vrednosti v razdelku <IPP Nastavitve izpisovanja>.

 [Scan Security Settings]

Izberite nastavitve, potrebne za optično branje prek protokola TLS.
Če je možnost <Uporabi TLS> v razdelku <Uporabi Network Link Scan> že izbrana, se prikažejo obstoječe nastavitve. Vrednosti, navedene v razdelku [Scan Security Settings], se spremenijo glede na vrednosti v razdelku <Uporabi TLS> odseka <Uporabi Network Link Scan>.

 [User Management]

Uporabnike za preverjanje pristnosti lahko dodajate ali urejate. Managing Users (Upravljanje uporabnikov)

 [TLS Settings]

Omogoča spreminjanje ključa in potrdila, ki se uporabljata za TLS. Konfiguracija ključa in potrdila za TLS

 [Key and Certificate Settings]

Omogoča ustvarjanje in namestitev ključa in potrdila ali zahteva izdajo potrdila. Konfiguracija ključa in potrdila za TLS

Preverjanje potrošnega materiala in različice naprave

Preverite lahko podatke o virih papirja naprave, preostali količini tonerja in različici naprave.

Blagovne znamke

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, OS X in Safari so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. AirPrint in logotip AirPrint sta blagovni znamki družbe Apple Inc.
iOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja z licenco.
8376-0AR