<Nastavitev kakovosti slike>

Nastavite prilagoditev kakovosti slike za kopiranje in tiskanje.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Avtomatska nastavitev gradacije>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če se gradacija izpisa bistveno razlikuje od izvirnega dokumenta, lahko ta popravek izpis prilagodi tako, da se bolj ujema z originalnim dokumentom. Nastavitev gradacije
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Avtom. nast. gradacije>
Če je nastavljena možnost <Tanek/Navadni/Recikliran>:
<Pop. nastav.>: Izbira papirja, <Začni izpis.>.
<Hitra nastavitev>: <Start>
Da
Da
Ne
Ne
Če je nastavljena možnost <Težek>:
<Pop. nastav.>: Izbira papirja, <Začni izpis.>.
Če je nastavljena možnost <Za tiskalnik 1200 dpi>:
<Pop. nastav.>: Izbira papirja, <Začni izpis.>.
<Inicial. pri uporabi Popol. nastavitev>: <Da>, <Ne>
Priporočamo, da pri izvajanju samodejne prilagoditve gradacije izberete <Pop. nastav.>. Možnost <Hitra nastavitev> izberite za hitro, toda manj popolno prilagoditev med rednimi celovitimi vnovičnimi umerjanji prilagoditev.
Testne strani niso upoštevane kot kopije ali izpisi v okviru stanja števcev.

<Korekcija gostote>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če se gostota tiskanja zelo razlikuje od izvirnega dokumenta, gostoto optičnega branja s tem prilagodite tako, da bo bližje izvirniku. Prilagoditev gostote
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Korekcija gostote>
<Kopiranje>: <Svetlo>, <Temno> (9 nivojev)
<ČB Oddaja/Skeniranje in shranjevanje (Drugo razen Predal))>: <Svetlo>, <Temno> (9 nivojev)
<Barvno skeniranje za Oddaja/Skeniranje in shranjevanje>: <Svetlo>, <Temno> (9 nivojev)
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Korekcija senčenja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če imajo območja natisnjene slike neenakomerno gostoto, s tem popravkom nastavite tiskanje tako, da bo gostota enakomerna. Popravljanje neenakomerne gostote
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Korekcija senčenja>
Če je izbrana možnost <Korekcija merilca gostote>:
<Začni izpis.>
Da
Da
Ne
Ne
Če je izbrana možnost <Vizualna korekcija>:
<Nat. nastav.>, <Izpis testne strani>, <Obnovitev začet. nast.>, <Obnovitev prejšnjih nast.>
Če je izbrana možnost <Korekcija s skenerjem>:
Izbira papirja, <Začni izpis.>, <Začni skenir.>

<Samodejni popravek preklopa barve>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če so barve na izpisu razmazane ali zamegljene, je lahko prišlo do neujemanja barv (napačna registracija barv). Ta popravek prilagodi tiskanje, tako da ne pride do neujemanja barv. Popravek neujemanja barv
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Samodejni popravek preklopa barve>
<Začni>
Da
Da
Ne
Ne

<Nastavitev intenzivnosti za barvno izpisovanje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
S to nastavitvijo lahko določite večjo nasičenost barv pri barvnem tiskanju. Nastavitev živahnejših barv
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitev intenzivnosti za barvno izpisovanje>
<Standardno>, <Nivo 1>, <Nivo 2>
Da
Da
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev se uporablja samo za kopiranje in tiskanje dokumentov (optično prebrani podatki), ki so shranjeni v poštnih predalih.

<Natančna nastavitev zooma>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če se velikost kopirane slike bistveno razlikuje od izvirnika, se izvede natančna prilagoditev, tako da se izpis bolj ujema z velikostjo izvirnika. Prilagajanje velikosti slike
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Natančna nastavitev zooma>
<X>:
–1,0 % do 0 % do +1,0 % (v korakih po 0,1 %)
<Y>:
–1,0 % do 0 % do +1,0 % (v korakih po 0,1 %)
Da
Da
Ne
A
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve vzorca razprševanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Nastavite vzorec tresenja za ustvarjanje natisnjenih slik z bolj gladko gradacijo in robovi. Nastavitev vzorca tresenja
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve vzorca razprševanja>
<Vzorec 1>, <Vzorec 2>
Da
Ne
Ne
Ne

<Prilag. količ. tonerja za barvno izpisovanje>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
S prilagajanjem količine uporabljenega tonerja med barvnim tiskanjem lahko morda zmanjšate težave, npr. proge in nepravilnosti. Zmanjšanje porabe tonerja pri barvnem tiskanju
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prilag. količ. tonerja za barvno izpisovanje>
<Ne>, <Nivo 1>, <Nivo 2>
Da
Ne
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
8376-0J0