<Način Omejene funkcije>

Določite nastavitve, ki se uporabljajo za omejitev uporabe dodatne opreme.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Podstavek sortirke A>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>  <Način Omejene funkcije>
Izberite, ali želite onemogočiti podstavek A enote za končno obdelavo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Podstavek sortirke A>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Ne
Ne

<Luknjač sortirke>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>  <Način Omejene funkcije>
Izberite, ali želite onemogočiti enoto za luknjanje, ki je nameščena v enoti za končno obdelavo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Luknjač sortirke>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Ne
Ne
8376-0L5