<Nastavitve funkcije overovitve>

Določite nastavitve za izboljšanje uporabljene varnosti funkcije za preverjanje pristnosti.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Prepoved overovitve z uporabo ID oddelka in PIN>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve funkcije overovitve>
Izberite, ali želite prepovedati preverjanje pristnosti z ID-jem oddelka in kodo PIN pri izvajanju operacij s tiskalnika/optičnega bralnika. Če je izbrana možnost <Da>, je preverjanje pristnosti z ID-jem upravitelja sistema in kodo PIN prepovedano tudi pri izvajanju operacij s programsko opremo za upravljanje naprav.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prepoved overovitve z uporabo ID oddelka in PIN>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Opravila, omejena s to nastavitvijo, se na stroju vsiljeno prekličejo.

<Nastavitve zaklepanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve funkcije overovitve>
Izberite, ali želite blokirati prijavljanje uporabnikov za določen čas po določenem številu zaporednih neveljavnih poskusov prijave. Ta nastavitev ne velja za preverjanje pristnosti z ID-jem oddelka ali kodo PIN oddelka ali za preverjanje pristnosti poštnega predala.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve zaklepanja>
<Omogoči zaklepanje>: <Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Da>:
<Prag zaklepanja>: od 1 do 10 krat
<Obdobje zaklepanja>: od 1 do 60 min.
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Uporabnikom je lahko onemogočena prijava še pred določenim številom zaporednih neveljavnih poskusov prijave, če se operacije prijave izvajajo v operacijskem sistemu Windows ali drugih operacijskih sistemih ali iz aplikacij, ki uporabljajo FTP, IPP, SNMPv3, SMB ali WebDAV.
8376-0LF