<Nastavitve gesla>

Določite nastavitve za izboljšanje uporabljene varnosti gesla.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Prepoved predpomnjenja gesla za overovitev>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Izberite, ali želite prepovedati predpomnjenje gesla, ki se vnese ob prijavi.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prepoved predpomnjenja gesla za overovitev>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ne glede na to nastavitev se gesla ne shranijo v zgodovino nepooblaščenih uporabnikov ali gostujočih uporabnikov.

<Prikaz opozorila pri uporabi privzetega gesla>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Izberite, ali naj se prikaže zaslon za spremembo gesla, ko se skrbnik prijavi v napravo s privzetim uporabniškim imenom in geslom.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prikaz opozorila pri uporabi privzetega gesla>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je geslo poteklo, se ne glede na to nastavitev prikaže zaslon za spremembo gesla.

<Omogoči uporabo privzetega gesla za daljinski dostop>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Izberite, ali želite dovoliti, da se pri prijavi iz vmesnika Daljinski UI uporablja privzeto geslo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omogoči uporabo privzetega gesla za daljinski dostop>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve minimalne dolžine>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Pri registraciji gesla lahko nastavite najmanjše število znakov, da preprečite poenostavitev gesel. Ko je nastavljena dolžina gesla, registracija uporabnika s praznim geslom ni mogoča.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve minimalne dolžine>
<Da> (od 1 do 32 znakov), <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev velja za upravljanje osebnega preverjanja pristnosti, ne za ID oddelka in kodo PIN.
Nastavitve omejitve gesla veljajo za gesla, registrirana/urejena po nastavitvi omejitev. Ko že registrirano geslo presega omejitve, določene s temi nastavitvami, se pri preverjanju pristnosti uporabnika prikaže zaslon, ki zahteva spremembo gesla.

<Nastavitve dobe veljavnosti>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Nastavite lahko rok trajanja gesla, s čimer uporabnike prisilite, da občasno spremenijo svoje geslo, da preprečite poenostavitev gesel.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve dobe veljavnosti>
<Da> (od 1 do 180 dni), <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev velja za upravljanje osebnega preverjanja pristnosti, ne za ID oddelka in kodo PIN.
Nastavitve omejitve gesla veljajo za gesla, registrirana/urejena po nastavitvi omejitev. Ko že registrirano geslo presega omejitve, določene s temi nastavitvami, se pri preverjanju pristnosti uporabnika prikaže zaslon, ki zahteva spremembo gesla.

<Prepoved uporabe 3 ali več istih zaporednih znakov>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Gesla lahko omejite tako, da istega znaka ni mogoče uporabiti tri ali večkrat zaporedoma.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prepoved uporabe 3 ali več istih zaporednih znakov>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev velja za upravljanje osebnega preverjanja pristnosti, ne za ID oddelka in kodo PIN.
Nastavitve omejitve gesla veljajo za gesla, registrirana/urejena po nastavitvi omejitev. Ko že registrirano geslo presega omejitve, določene s temi nastavitvami, se pri preverjanju pristnosti uporabnika prikaže zaslon, ki zahteva spremembo gesla.

<Uporabi najmanj 1 veliko črko>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Gesla lahko omejite tako, da je mogoče registrirati samo gesla, ki vsebujejo vsaj eno veliko črko.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi najmanj 1 veliko črko>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev velja za upravljanje osebnega preverjanja pristnosti, ne za ID oddelka in kodo PIN.
Nastavitve omejitve gesla veljajo za gesla, registrirana/urejena po nastavitvi omejitev. Ko že registrirano geslo presega omejitve, določene s temi nastavitvami, se pri preverjanju pristnosti uporabnika prikaže zaslon, ki zahteva spremembo gesla.

<Uporabi najmanj 1 malo črko>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Gesla lahko omejite tako, da je mogoče registrirati samo gesla, ki vsebujejo vsaj eno malo črko.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi najmanj 1 malo črko>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev velja za upravljanje osebnega preverjanja pristnosti, ne za ID oddelka in kodo PIN.
Nastavitve omejitve gesla veljajo za gesla, registrirana/urejena po nastavitvi omejitev. Ko že registrirano geslo presega omejitve, določene s temi nastavitvami, se pri preverjanju pristnosti uporabnika prikaže zaslon, ki zahteva spremembo gesla.

<Uporabi najmanj 1 številko>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Gesla lahko omejite tako, da je mogoče registrirati samo gesla, ki vsebujejo vsaj eno številko.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi najmanj 1 številko>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev velja za upravljanje osebnega preverjanja pristnosti, ne za ID oddelka in kodo PIN.
Nastavitve omejitve gesla veljajo za gesla, registrirana/urejena po nastavitvi omejitev. Ko že registrirano geslo presega omejitve, določene s temi nastavitvami, se pri preverjanju pristnosti uporabnika prikaže zaslon, ki zahteva spremembo gesla.

<Uporabi najmanj 1 simbol>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Gesla lahko omejite tako, da je mogoče registrirati samo gesla, ki vsebujejo vsaj en simbol.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi najmanj 1 simbol>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev velja za upravljanje osebnega preverjanja pristnosti, ne za ID oddelka in kodo PIN.
Nastavitve omejitve gesla veljajo za gesla, registrirana/urejena po nastavitvi omejitev. Ko že registrirano geslo presega omejitve, določene s temi nastavitvami, se pri preverjanju pristnosti uporabnika prikaže zaslon, ki zahteva spremembo gesla.
8376-0LH