<Nastavitve direktne povezave>

Konfigurirajte nastavitve neposredne povezave.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Uporabi direktno povezavo>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Določite, ali želite uporabiti neposredno povezavo. Neposredna povezava
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi direktno povezavo>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Vrsta direktne povezave>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Izberite vrsto neposredne povezave. Neposredna povezava
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Vrsta direktne povezave>
<Način dostopne točke>, <Wi-Fi Direct>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbran Wi-Fi Direct, se lahko poveže samo ena mobilna naprava.

<Ime naprave za Wi-Fi Direct>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Določite ime naprave, ki jo želite uporabiti za neposredne povezave (Wi-Fi Direct).
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Ime naprave za Wi-Fi Direct>
Ime naprave za Wi-Fi Direct (Maks. 32 znakov): Ime naprave
Ne
Da
Da
Ne
»-XY_Canon10« (kjer sta XY naključni črki) se samodejno doda imenu naprave za Wi-Fi Direct, razen če je ime naprave dolgo 22 ali več znakov. V tem primeru se »-XY_Canon10« ne doda.

<Čas do prekinitve seje z direktno povezavo>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Določite čas, po katerem se komunikacija samodejno prekine, če pri uporabi neposredne povezave pride do daljšega obdobja brez prenosa/sprejema podatkov.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Čas do prekinitve seje z direktno povezavo>
0 = Ne, od 1 do 30 do 60 min.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavitev je neveljavna, če je <Vedno vključeno, če je izbrano SSID/Omrežni ključ> nastavljen na <Vklj.>.

<Nastavitve načina dostopne točke>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Določite nastavitve za način dostopne točke.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve načina dostopne točke>
<Uporabi osebni SSID in omrežni ključ>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira SSID za uporabo>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: Vnesite SSID
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira omrežnega ključa za uporabo>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omrežni ključ>: Vnesite omrežni ključ.
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je možnost <Uporabi osebni SSID in omrežni ključ> nastavljena na <Da>
Informacije o uporabniku in SSID/omrežnem ključu ob prijavi so povezane in shranjene v napravi. Povezati je mogoče le eno mobilno napravo.
Če je možnost <Uporabi osebni SSID in omrežni ključ> nastavljena na <Ne>
Če sta <Uporabi Uporabniško SSID> in <Uporabi Uporabniški omrežni ključ> nastavljena na <Da>, je mogoče hkrati povezati več mobilnih naprav. Hkrati je mogoče priključiti največ pet naprav.
Če je <Uporabi Uporabniško SSID> ali <Uporabi Uporabniški omrežni ključ> ali oba nastavljena na <Ne>, se za vsako povezavo uporablja naključni SSID ali omrežni ključ. Povezati je mogoče le eno mobilno napravo.

<Vedno vključeno, če je izbrano SSID/Omrežni ključ>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Če sta možnosti <Uporabi Uporabniško SSID> in <Izbira omrežnega ključa za uporabo> omogočeni v <Nastavitve načina dostopne točke>, je mogoče vzpostaviti neposredne povezave, ne da bi pritisnili <Omogoči> v <Direktna povezava> v <Mobilni portal>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Vedno vključeno, če je izbrano SSID/Omrežni ključ>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Naprava se lahko istočasno poveže z več mobilnimi napravami. Hkrati je mogoče priključiti največ pet naprav.
Če je to nastavljeno na <Vklj.>, je nastavitev <Čas do prekinitve seje z direktno povezavo> onemogočena.
Če je to nastavljeno na <Vklj.>, naprava ne bo v celoti prešla v način pripravljenosti.

<Nastavitve IP naslova za direktno povezavo>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Navedite naslov IP, ki ga želite poslati mobilnim napravam, ki se povezujejo prek neposredne povezave.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve IP naslova za direktno povezavo>
192.168.22.1
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Naslov IP, poslan mobilnim napravam, je lahko do devet številk večji od vrednosti nastavljenega naslova IP.

<Osebne nastavitve SSID in omrežnega ključa>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Pri prijavi in povezavi z neposredno povezavo določite SSID in omrežni ključ za vsakega uporabnika.
Če želite nastaviti SSID, nastavite <Uporabi Uporabniško SSID> na <Vklj.> in vnesite SSID.
Če želite nastaviti omrežni ključ, nastavite <Uporabi Uporabniški omrežni ključ> na <Vklj.> in vnesite omrežni ključ.
Če je možnost <Samodejno omogoči/onemogoči direktno povezavo za Prijava/Odjava> nastavljena na <Vklj.>, lahko neposredne povezave ob prijavi vzpostavite, ne da bi pritisnili <Mobilni portal>  <Direktna povezava> <Omogoči>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Osebne nastavitve SSID in omrežnega ključa>
<Izbira SSID za uporabo>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
C
Personal Setting Information
<SSID>: Vnesite osebni SSID.
Da
Da
Ne
C
Personal Setting Information
<Izbira omrežnega ključa za uporabo>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
C
Personal Setting Information
<Omrežni ključ>: Vnesite osebni omrežni ključ.
Da
Da
Ne
C
Personal Setting Information
<Samodejno omogoči/onemogoči direktno povezavo za Prijava/Odjava>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
C
Personal Setting Information
Ko določite to nastavitev kot skrbnik, na zaslonu Nastavitve/Registracija izberite <Osebne nastavitve>.

<Uporabi Ime za prijavo kot upor. ime za opravilo izpis.>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>
Določite, ali naj se prijavno ime prikaže kot uporabniško ime tiskalnih opravil, ki so natisnjena prek neposredne povezave.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi Ime za prijavo kot upor. ime za opravilo izpis.>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
8376-0HL