<Nastavitve požarne stene>

Določite nastavitve filtriranja paketov, ki omogoča komunikacijo samo z napravami z določenim naslovom IP in naslovom MAC.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Filter IPv4 naslova>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve požarne stene>
Določite nastavitve za filtriranje naslovov IPv4.

<Filter IPv6 naslova>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve požarne stene>
Določite nastavitve filtriranje naslovov IPv6.

<Filter MAC naslova>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve požarne stene>
Določite nastavitve za filtriranje naslovov MAC.

<Dnevnik blok. IP naslova>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve požarne stene>
Prikaže dnevnik za blokiranje s filtrom naslovov IP. Določanje naslovov IP v nastavitvah požarnega zidu
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Dnevnik blok. IP naslova>
<Datum>, <Tip>, <IP naslov>, <Številka vhoda>, <Rezultat>, <Podrob.>
Ne
Da
Da
Ne
8376-0HE