<Nastavitve DNS>

Določite nastavitve sistema DNS (sistem domenskih imen) za pretvorbo imen gostiteljev (imena domen) v naslove IP.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Nastavitve naslova DNS strežnika>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <Nastavitve DNS>
Določite nastavitve za naslov strežnika DNS. Izbiranje nastavitev DNS
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<IPv4>
<Primarni DNS strežnik>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundarni DNS strežnik>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Primarni DNS strežnik>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundarni DNS strežnik>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve imena DNS gostit./imena domene>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <Nastavitve DNS>
Določite ime gostitelja in ime domene naprave. Izbiranje nastavitev DNS
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<IPv4>
<Ime gostitelja>: Canon****** (»******« predstavlja zadnjih šest znakov v naslovu MAC)
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Ime domene>
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Uporabi isto ime gost./ime domene kot IPv4>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Ime gostitelja>: Canon****** (»******« predstavlja zadnjih šest znakov v naslovu MAC)
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Ime domene>
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve dinamične posodobitve DNS>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <Nastavitve DNS>
Določite, ali naj se izvede samodejna posodobitev, ko se preslikava med imenom gostitelja in naslovom IP spremeni v okolju, kot je DHCP. Izbiranje nastavitev DNS
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<IPv4>
<Dinam. posodobitev DNS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Dinam. posodobitev DNS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija Brez naslova>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija Ročni naslov>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registracija Z naslovom>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve mDNS>

 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve> <Mreža> <TCP/IP Nastavitve> <Nastavitve DNS>
Določite nastavitve za uporabo funkcije DNS v sistemu, ki nima strežnika DNS. Izbiranje nastavitev DNS
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve mDNS>
<Uporabi IPv4 mDNS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime mDNS> (največ 63 znakov)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi IPv6 mDNS>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uporabi isto ime mDNS kot IPv4>: <Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime mDNS> (največ 63 znakov)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
8376-0HC