<Brezžični LAN>

Določite nastavitve brezžičnega lokalnega omrežja.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Nastavitve brezžičnega LAN>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Brezžični LAN>
Določite nastavitve brezžičnega lokalnega omrežja. Povezava z brezžičnim omrežjem LAN
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način WPS Pritisni gumb>
<Način WPS PIN kode>
<Drugo (Ročna nast.)>
<Izberite dostopno točko>
S seznama izberite dostopno točko in vrsto zaščite
Ne
Da
Ne
Ne
Preverjanje pristnosti WEP Vpis omrežnega ključa (WEP) (<WEP ključ>: Vnesite ključ WEP)
Ne
Da
Ne
Ne
Šifriranje WPA/WPA2-PSK: Vpis omrežnega ključa (PSK) (<PSK>: Vnesite geslo WPA/WPA2-PSK)
Ne
Da
Ne
Ne
<Vpišite ročno>
<SSID>: Vnesite SSID
Ne
Da
Ne
Ne
<Nastavitve zaščite>: <Nič>, <WEP>, <WPA/WPA2 PSK>, <WPA/WPA2 EAP>
Ne
Da
Ne
Ne
<Nastavitve zaščite> (<WEP>)
<Overov. IEEE 802.11> (<Odprt sistem>, <Souporabljeni ključ>), <WEP ključ 1>, <WEP ključ 2>, <WEP ključ 3>, <WEP ključ 4>
<Nastavitve zaščite> (<WPA/WPA2 PSK>)
<Metoda kodiranja> (<Avto>, <AES-CCMP>), <PSK>
Ne
Da
Ne
Ne

<Podatki o brezžičnem LAN>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Brezžični LAN>
Prikaže informacije o nastavitvi brezžičnega lokalnega omrežja. Preverite nastavitve brezžične omrežne povezave
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Podatki o brezžičnem LAN>
<Prikaz vseh>
Ne
Da
Da
Ne
<Podrob.>
Ne
Da
Da
Ne

<Način varč. energije>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Brezžični LAN>
Določite, ali naj naprava občasno preide v način varčevanja z energijo, v skladu s signali, ki jih pošilja usmerjevalnik za brezžično omrežje. Povezava z brezžičnim omrežjem LAN
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način varčevanja energije>
<Da>, <Ne>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
8376-0HK