Težave s faksi

Faksov ni mogoče pošiljati ali posredovati.

Če faksov ni mogoče poslati

Iz naprave pokličite številko faksa prejemnika, da preverite, ali je telefonska linija priključena v napačno mesto.
Če se izbirni ton telefonske linije ne sliši
Modularni kabel (telefonska linija za pošiljanje faksov) je odklopljen ali priključen v napačno mesto. Preverite modularni kabel in ga priključite v ustrezno mesto.
Deli in njihove funkcije
Če predvajate glasovna navodila ali če naprava ne more vzpostaviti povezave s prejemnikovo faksirno napravo (ton za faks se ne sliši)
Morda je prišlo do težave pri prejemniku ali ponudniku storitev. Stopite v stik s prejemnikom.

Če faksov ni mogoče posredovati

Preverite prejemnika posredovanja, ki je registriran v imeniku ali na gumbu za hitro izbiranje, in ga spremenite, če ni pravilen.
Urejanje registriranih prejemnikov v imeniku
Urejanje registriranih prejemnikov za hitro izbiranje

Če uporabljate optični kabel ali telefonsko linijo IP

Odvisno od kakovosti linije lahko pride do napak v komunikaciji. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev. Če zmanjšate hitrost prenosa v  (Nastavit./Registr.) <Začetna hitrost ODD>, boste morda zmanjšali količino napak v komunikaciji. Hitrost prenosa za vsak cilj lahko nastavite tudi v nastavitvah imenika ali z gumbi za hitro izbiranje.
<Začetna hitrost ODD>
Registriranje prejemnikov v imeniku
Lahko uporabite tudi možnost <Samod. nastavitev hitrosti komunic. pri uporabi VoIP>, da omejite hitrost komunikacije za zmanjšanje napak.
<Samod. nastavitev hitrosti komunic. pri uporabi VoIP>

Faksov ni mogoče prejeti.

Ali ima naprava dovolj prostega pomnilnika?

V pomnilniku naprave izbrišite nepotrebne dokumente.
Shranjevanje prejetih dokumentov v napravo (prejem v pomnilnik)

Preverite številko, pred katero je znak »#«, in upoštevajte ustrezni ukrep.

Če faksa ni mogoče prejeti ali poslati, se na zaslonu na dotik ali v poročilu o upravljanju komuniciranja za znakom »#« prikaže številka (koda napake). Upoštevajte potrebne ukrepe glede na kodo napake.
Rešitve za posamezno kodo napake
8376-0R6