<Faks nastavitve>

Določite nastavitve za pošiljanje faksov.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element, označen z zvezdico (*)
Prikazan samo, če je nameščena dodatna oprema.

<Registracija nastavitev Priljubljeno>/<Sprememba nastavitev Priljubljeno>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Pogosto uporabljene nastavitve lahko registrirate na gumb naprave za poznejšo uporabo pri pošiljanju faksa. Gumbu lahko dodelite tudi ime in vnesete komentar. Registrirane nastavitve lahko tudi izbrišete ali preimenujete.Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registracija nastavitev Priljubljeno>
Potrdite nastavitve
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Izberite lokacijo: <M1> do <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Prikaz pripomb>: <Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime>, <Opomba>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Sprememba nastavitev Priljubljeno>
Izberite gumb: <M1> do <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz pripomb>: <Da>, <Ne>
<Brisanje>, <Preverj. vsebine>, <Preimeno vanje>

<Prikaz potrdila za nastavitve Priljubljeno>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Določite lahko, ali naj se prikliče potrditveni zaslon, ko prikličete »Nastav. Priljublj.«.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Prikaz potrdila za nastavitve Priljubljeno>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Privzeti zaslon>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Določite lahko zaslon, ki se prikaže, ko pritisnete <Faks> ali  (Ponast.).
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Privzeti zaslon>
<Standardno>, <Imenik>, <Nastavitve Priljubljeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Standardno>:
<Prikaz zaslona Izbira linije>*1: <Da>, <Ne>
*1 Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezna dodatna oprema na voljo za uporabo.

<Omejitev uporabe imenika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Izberete lahko, ali želite skriti imenik in gumbe za hitro izbiranje na zaslonu z osnovnimi nastavitvami faksiranja ipd., pa tudi, ali želite omejiti uporabo imenika.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omejitev uporabe imenika>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Sprem. privzetih nastavitev>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Za funkcijo <Faks> lahko spremenite nastavitve, ki so shranjene kot privzete.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Sprem. privzetih nastavitev>
<Registracija>, <Inicializacija>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings

<Registracija bližnjic do opcij>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Za bližnjične tipke lahko registrirate načine, ki so prikazani na zaslonu <Faks>.Prilagajanje zaslona z osnovnimi funkcijami
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registracija bližnjic do opcij>
<Bližnjica 1>:
<Gostota>, Posamezen način, <Nedodeljeno>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Bližnjica 2>:
<Tip originala>, Posamezen način, <Nedodeljeno>
<Bližnjica 3>:
<2-stranski original>, Posamezen način, <Nedodeljeno>
<Bližnjica 4>:
<Originali razl. velik.>, Posamezen način, <Nedodeljeno>

<Registracija imena pošiljatelja (TTI)>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Kot ime pošiljatelja lahko registrirate katero koli ime, na primer ime oddelka ali ime posameznika, in uredite/izbrišete registrirana imena. Registrirano ime se pri prejemniku natisne na papir kot podatki pošiljatelja, ko pošljete faks.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registracija imena pošiljatelja (TTI)>
<Reg./Sprem.>, <Brisanje>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Shranite lahko do 99 imen pošiljatelja (01 do 99).

<Uporabi upor. ime za overovitev kot ime pošiljatelja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Če se prijavite s storitvijo upravljanja osebnega preverjanja pristnosti, se prijavno ime prikaže na <100> na zaslonu <Ime pošiljatelja (TTI)>. Če je izbrana možnost <Da>, se prijavno ime na <100> uporabi kot privzeta nastavitev za ime pošiljatelja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi upor. ime za overovitev kot ime pošiljatelja>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Če je ta nastavitev nastavljena na <Ne>, se uporabniško ime na <00> uporabi kot privzeta nastavitev za ime pošiljatelja. Za navodila o registraciji uporabniškega imena glejte Nastavitve linije za faks.

<ECM ODD>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Nastavite lahko, ali naj se v protokolu za prenos faksa uporablja ECM. ECM preveri napake v podatkih faksov in jih popravi.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<ECM ODD>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je hitrost komunikacije izjemno počasna, boste morda lahko izboljšali hitrost tako, da izberete možnost <Ne>.
Četudi nastavite ECM, se lahko včasih pojavljajo napake zaradi slabih telefonskih zvez.
Pogoji za uspešen prenos ECM so navedeni spodaj.
Prenos ECM je omogočen s to nastavitvijo
Prejemnik podpira protokol ECM
Možnost <ECM ODD> je bila ob registraciji naslova prejemnika v imeniku Registriranje prejemnikov v imeniku nastavljena na <Da>

<Nastavitev časa premora>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Nastavite lahko število sekund za premor med pošiljanjem faksov. Klicanje v tujino morda ne bo uspešno, če hkrati kličete mednarodno klicno kodo, področno kodo in telefonsko številko prejemnika. V takih primerih lahko vstavljanje premora po klicu mednarodne klicne kode omogoči lažje vzpostavljanje povezave.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitev časa premora>
od 1 do 4 do 15 sek.
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Premori, ki jih vnesete na koncu izbranih faks številk, vedno trajajo 10 sekund.

<Avto pon. izb.>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Avto ponovno izbiranje omogoča stroju avtomatsko ponovno izbiranje prejemnikove telefaks številke, če vzpostavitev zveze ni bila mogoča zaradi zasedenosti linije ali napake pri oddajanju. Če vklopite to nastavitev, lahko določite število vnovičnih poskusov klicanja ter izberete, ali naj bo dokument znova poslan, če pride do napake.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Avto pon. izb.>*1
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. podrob.>:
<Število ponovnih izbiranj>: od 1 do 2 do 10 krat
<Interval pon. izb.>: 2 do 99 minut
<Ponovno izbiranje ob napaki pri ODD>: <Napaka in 1. stran>, <Vse strani>, <Ne>
*1 Označuje elemente, ki morda niso prikazani na zaslonu Nastavitve/Registracija ali imajo lahko drugačne privzete nastavitve, odvisno od regije.

<Preverjanje izbirnega tona pred oddajo>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Če pošiljate faks iz svoje naprave, ko vam hkrati poskuša poslati faks druga naprava za pošiljanje faksov (ki je ni ustvarilo podjetje Canon), bo faks morda namesto na prvotni želeni naslov preusmerjen na to napravo. Če aktivirate to nastavitev, se tem težavam s pošiljanjem izognete.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Preverjanje izbirnega tona pred oddajo>*1
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Označuje elemente, ki morda niso prikazani na zaslonu Nastavitve/Registracija ali imajo lahko drugačne privzete nastavitve, odvisno od regije.

<Poročilo o rezultatu faks ODD>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Poročilo o oddaji faksa je poročilo, ki vam omogoča, da preverite, ali so bili faksi pravilno poslani prejemnikom. Napravo lahko nastavite tako, da samodejno natisne to poročilo po pošiljanju dokumentov ali samo, ko pride do napake pri prenosu. Določite lahko tudi, da se kot del poročila natisne tudi prvi del dokumenta, da vas opomni na vsebino dokumenta. Poročilo o faks ODD
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Poročilo o rezultatu faks ODD>
<Samo ob napaki>, <Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Samo ob napaki>:
<Poročilo s sliko ODD>: <Da>, <Ne>
Če je izbrana možnost <Da>:
<Poročilo s sliko ODD>: <Da>, <Ne>

<Skup. faks poročilo>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Kot poročilo lahko natisnete ali pošljete dokument o pošiljanju/prejemanju faksa. Napravo lahko nastavite tako, da natisne ali pošlje poročilo, ko se izvede določeno število komunikacij (od 40 do 1000) ali ob določenem času. Poročila o pošiljanju/prejemanju lahko tudi natisnete ali pošljete ročno. Skupno faks poročilo
Ko je poročilo poslano v obliki podatkov, je poslano v obliki zapisa datoteke CSV.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Skupno faks poročilo>
<Izpis/Oddaja po izbranem štev. prenosov>: <Izpis>, <Oddaja>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Število prenosov: Od 40 do 1000
<Izpis/Oddaja ob določenem času>: <Izpis>, <Oddaja>, <Ne>
Določitev časa tiskanja: 00:00 do 23:59
<Izpis opravil Oddaja/Sprejem ločeno>: vklop, izklop
<Prejemnik>

<Nastavitev linije>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Določite nastavitve linije faksa.

<Začetna hitrost ODD>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Spremenite lahko začetno hitrost pošiljanja. Ta nastavitev je uporabna, kadar so težave pri začetku pošiljanja dokumenta zaradi slabega stanja povezave.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Začetna hitrost ODD>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če se oddajanje dokumentov začenja počasi, je to lahko znak slabega stanja telefonskih linij na vašem območju. Izberite nižjo hitrost. Izberete lahko <33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps> ali <2400 bps>.
Možnost <Samod. nastavitev hitrosti komunic. pri uporabi VoIP> nastavite na <On>, če želite fakse pošiljati in prejemati natančneje, kadar je verjetno, da bo na liniji ali drugod prišlo do napak. Hitrost komunikacije je omejena na <14400 bps> ali manj, kar zmanjšuje število napak. Če je možnost <Samod. nastavitev hitrosti komunic. pri uporabi VoIP> nastavljena na <Off>, se hitrost vrne na vrednost, ki je prikazana v <Začetna hitrost ODD>.

<Nastavitev R-tipke>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Če je vaša naprava povezana prek hišne centrale PBX, je treba nastaviti način dostopa. Tip PBX lahko nastavite na <Predpona> ali <Slušalka>. Če pod tipko R registrirate številko za dostop do zunanje linije, lahko do te linije zlahka dostopate.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitev R-tipke>
<PSTN>, <PBX>
Če je izbrana možnost <PBX>:
<Predpona> (največ 20 znakov), <Slušalka>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Potrditev vpisane faks številke>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Če želite preprečiti pošiljanje faksa napačnemu prejemniku, lahko določite, ali naj se pri vnosu številke faksa prikaže zaslon za potrditev vnosa.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potrditev vpisane faks številke>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Omogoči ODD z gonilnika faksa>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Določite lahko, ali je pošiljanje faksa iz računalnika dovoljeno.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omogoči ODD z gonilnika faksa>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Potrditev pred oddaj., če je vklj. prej. faksa>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Določite lahko, ali naj se pri pošiljanju prejemnikom, ki vsebujejo podatke za faks, prikaže zaslon za potrditev prejemnika. Tako preprečite pošiljanje faksa napačnemu prejemniku.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potrditev pred oddaj., če je vklj. prej. faksa>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Da>:
<Samo za zap. oddajo>, <Vse>

<Omejitev zapor. oddaje, ko je vključen faks prejemnik>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Določite lahko, ali želite pri pošiljanju prejemnikom, ki vsebujejo podatke za faks, onemogočiti pošiljanje več prejemnikom hkrati.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omejitev zapor. oddaje, ko je vključen faks prejemnik>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve ODD Daljinskega faksa> *

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Določite nastavitve v odjemalski napravi za funkcijo oddaljenega pošiljanja faksov.

<Nastavitve daljinskega faksa>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Določite nastavitve v strežniški napravi za funkcijo oddaljenega pošiljanja faksov.

<Samod. nastavitev hitrosti komunic. pri uporabi VoIP>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>
Fakse lahko pošiljate in prejemate bolj natančno, ko je povezava slaba ali pa so napake pri prejemniku.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Samod. nastavitev hitrosti komunic. pri uporabi VoIP>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če to nastavite na <On>, je v naslednjih nastavitvah hitrost komunikacije omejena na <14400 bps> ali manj, kar zmanjšuje število napak. Če to nastavite na <Off>, se hitrosti vrnejo na prvotne vrednosti.
 <Hitrost oddajanja> pri prejemnikih, ki so registrirani v imeniku ali za gumbe za hitro izbiranje Registriranje prejemnikov v imeniku
 Hitrost prenosa je nastavljena v nastavitvi <Začetna hitrost ODD> <Začetna hitrost ODD>
 Hitrost sprejema je nastavljena v nastavitvi <Začetna hitrost SPR> <Začetna hitrost SPR>
8376-0K5