Težave z rezultati tiskanja

Natisnjena slika ni na pravem mestu ali je postrani.

Ali so vodila za papir neporavnana?

Vodila za papir morajo biti poravnana s papirjem, naloženim v viru papirja.

Slike so neenakomerne ali zbledele.

Ali je papir vlažen?

Zamenjajte papir s papirjem, ki ni vlažen.

Ali sta gradacija in gostota pravilno nastavljeni?

Nastavite gradacijo.
Nastavitev gradacije

Pojavijo se črne proge.

Ali je območje optičnega branja dokumenta v podajalniku umazano?

Očistite območje optičnega branja dokumenta v podajalniku.
Čiščenje podajalnika

Pojavijo se bele proge.

Steklo za zaščito pred prahom je morda umazano.

Očistite steklo za zaščito pred prahom.
Redno čiščenje

Ali je območje optičnega branja dokumenta v podajalniku umazano?

Očistite območje optičnega branja dokumenta v podajalniku.
Čiščenje podajalnika

Prihaja do prelivanja barve.

Ali je gostota ozadij pravilno nastavljena?

Z nastavitvijo Odpravlj.prosev. v razdelku <Gostota ozadja> in <Tip originala> lahko preprečite kopiranje prosevanja na originalu.
Osnovni postopki kopiranja
Izbiranje vrste izvirnika za kopiranje

Slike niso natisnjene na želeno stran papirja.

Ali je usmerjenost naloženega papirja pravilna?

Preverite usmerjenost in stran papirja, ki je z licem obrnjena navzgor. Znova naložite papir, če je naložen v nepravilni usmerjenosti.
Nalaganje papirja

Slike niso natisnjene v želeni velikosti.

Ali se velikost izvirnika in velikost naloženega papirja ujemata?

Naloženi papir zamenjajte s papirjem želene velikosti za tiskanje.
Možnost [Output Size] v gonilniku tiskalnika nastavite na velikost papirja, na katerega želite tiskati.

Usmerjenost se pri dvostranskem tiskanju ne ujema na obeh straneh papirja.

Ali so nastavitve dvostranskega tiskanja pravilne?

Upoštevajte spodnja navodila, da preverite nastavitve tiskanja.
1
V aplikaciji na zaslonu z nastavitvami tiskanja izberite usmerjenost izvirnika.
2
V gonilniku na zaslonu [Basic Settings] nastavite možnost [Orientation] na enako usmerjenost kot v 1. koraku.
3
Med ogledom predogleda tiskanja nastavite [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
[Page Order] se prikaže, če je možnost [Page Layout] nastavljena na [2 on 1] ali višjo nastavitev.

Natisnjen papir se naguba

Ali je papir vlažen?

Zamenjajte papir s papirjem, ki ni vlažen.

Težavo lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve paporja po meri.

To težavo lahko odpravite tako, da naguban papir registrirate kot vrsto po meri in nastavite nižjo vrednost za <Nastavitev sijaja>.
Nastavitve nadzora vrste papirja
8376-0R5