Nastavitve nadzora vrste papirja

Podrobne informacije o pogosto uporabljenih vrstah papirja lahko registrirate in uredite kot <Uporabniški tip>.
Če želite registrirati novo vrsto papirja, najprej podvojite vrsto papirja, ki je podobna novi vrsti, da prekopirate vse notranje parametre delovanja. Ta postopek iz registriranega papirja po meri na enostaven način prenese ustrezne nastavitve na novo vrsto papirja.
Odvisno od lastnosti lahko z urejanjem papirja po meri prav tako izboljšate kakovost tiskanja in težave s podajanjem papirja.
Če želite registrirati vrste papirja po meri ali spremeniti nastavitve registriranih vrst papirja po meri, se morate prijaviti kot skrbnik. Prijava v napravo
Ko registrirate vrsto papirja po meri, ne morete določiti vira papirja. Za več informacij o registraciji vira papirja glejte Izbira velikosti in vrste papirja za kaseto za papir.
Registrirane podatke o vrsti papirja po meri lahko uvozite/izvozite in jih pošljete na drugo napravo Canon. Uvoz/izvoz posameznih nastavitev

Registriranje pogosto uporabljenih vrsta papirja

1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve> <Nastavitve papirja>  <Nastavitve Nadzora tipa papirja>.
3
Določite nastavitve.

Spustni seznam za vrsto papirja
Omogoča izbiro vrste papirja.
Razvrsti seznam po
Omogoča razvrščanje seznama.
<Podrobnosti/Sprememba>
Prikaže podrobnosti za izbrano vrsto papirja na zaslonu <Podrobnosti/Sprememba>. Če izberete vrsto papirja po meri, ga lahko uredite.
<Podvojitev>
Podvoji izbrano vrsto papirja kot vrsto papirja po meri.
<Brisanje>
Izbriše izbrano vrsto papirja po meri.
<Sprememba>
Na zaslonu <Podrobnosti/Sprememba> se prikaže vrsta papirja po meri in vam omogoča, da spremenite nastavitve za izbrani element.
Urejate/brišete lahko le vrste papirja po meri.
4
Pritisnite <OK> .

Elementi, ki jih je mogoče izbrati

Nastaviti je mogoče te elemente.

Ime

Spremenite lahko ime vrste papirja po meri.
Ko registrirate nastavitve za vrsto papirja po meri, spremenite njegovo ime. Nastavitev v stroju registriranih privzetih vrst papirja ni mogoče spreminjati.

Osnovna teža

Spremenite lahko osnovno težo papirja po meri.
Če vnesete vrednost, ki je drugačna od dejanske teže nastavljenega papirja, lahko pride do zagozdenja papirja. To lahko slabo vpliva tudi na kakovost slike.

Končna obdelava

Lahko spremenite nastavitev za dodelavo vrste papirja po meri, ki ste ga registrirali.
Če vnesete vrsto dodelave, ki je drugačna od naloženega papirja, lahko pride do zagozdenja papirja. To lahko slabo vpliva tudi na kakovost slike.

Tip

Lahko spremenite nastavitev vrste za vrsto papirja po meri, ki ste ga registrirali.
Če vnesete vrsto papirja, ki je drugačna od naloženega papirja, lahko pride do zagozdenja papirja. To lahko slabo vpliva tudi na kakovost slike.

Barvni

Spremenite lahko barvo vrste papirja po meri.
Če vnesete barvo, ki je drugačna od naloženega papirja, lahko pride do zagozdenja papirja. To lahko slabo vpliva tudi na kakovost slike.

Uporabi kot vzorčni papir

Ta način lahko nastavite na <Da>, če želite uporabiti potiskan papir (papir, na katerem so že natisnjeni logotipi), npr. papir z glavo.
Vrsta papirja, ki ima za <Uporabi kot vzorčni papir> izbrano možnost <Da>, v naslednjih primerih ni samodejno izbrana.
Ko je vrsta papirja za tiskanje nastavljena na <Avto>
Če je pri kopiranju možnost <Avtomatska izbira izvora papirja> nastavljena na <Da> in možnost <Upoštevaj tip papirja> na <Ne>.
Metode nalaganja papirja, če je možnost <Uporabi kot vzorčni papir> nastavljena na <Da>:
Kaseta za papir v glavni enoti: stran z logotipom obrnjena navzdol
Vir papirja ni kaseta za papir v glavni enoti: stran z logotipom obrnjena navzgor

Nastav. korekcije prem.

Če želite spremeniti korekcijo premika (premestitev) za vsako stran v brošuri, prilagodite širino popravka premika za registrirano vrsto papirja po meri.

Nastavitev sijaja

Ta način omogoča nastavitev sijaja vrste papirja po meri. Sijaj natisnjene slike lahko spremenite takrat, ko uporabljate navaden ali premazan papir tako, da prilagodite temperaturo fiksirne enote. Če želite stopnjo sijaja povečati, pritisnite <+>, če pa želite stopnjo sijaja pomanjšati, pritisnite <->.
Če vrednost v tem načinu povečate, lahko pride do zagozditve papirja, odvisno od papirja. Če vrednost pomanjšate, lahko to vpliva na kakovost slike ali pa lahko pride do nepravilnega nanosa tonerja na sliko.
Vrednost spreminjajte v majhnih korakih, saj lahko nenadna velika sprememba povzroči težave.

Nastavite sek. transf. napetost

Če pride do zameglitev na slikah, lahko prilagodite sekundarno transferno napetost (napetost, ki toner prenese na papir). Nastavitev sekundarne transferne napetosti

Nast.sek. napet.transf. vod.rob

Če je slika na vodilnem robu nejasna ali neenakomerna, v primerjavi s slikami, natisnjenimi na navadnem papirju, lahko spremenite sekundarno transferno napetost vodilnega roba (napetost, ki toner prenese na papir) za registriran papir po meri.
Če je zdaj nejasna ali neenakomerna celotna slika in ne le del slike na vodilnem robu, spremenite možnost <Nastavite sek. transf. napetost>.
Prilagoditev možnosti <Nast.sek. napet.transf. vod.rob> lahko vpliva na nastavitev možnosti <Kor. aplik. tonerja na sp. robu.>. Po potrebi znova prilagodite nastavitve.
Upoštevajte spodnja navodila, da izvedete prilagoditev.
<Nastavitveni nivo>: S povečanjem vrednosti te nastavitve je povečana tudi možnost za morebitnih težav s sliko na vodilnem robu. Če vrednost preveč povečate, lahko toner manjka na območjih z visoko gostoto.
<Razpon nastavitve>: S povečanjem vrednosti te nastavitve je povečana razdalja izvajanja nadzora na vodilnem robu papirja. Razdaljo je mogoče povečati v korakih po +1 mm.

Kor. aplik. tonerja na sp. robu.

Če za dvostransko kopiranje/tiskanje uporabljate naguban papir ali papir, ki se hitri naguba, lahko pride do nepravilnega nanosa tonerja ali bledih barv na koncu (iz smeri podajanja) papirja. Pri slikah z nizko gostoto lahko postane barva bolj bleda ali gostejša. V tem primeru lahko spremenite nastavitve možnosti <Kor. aplik. tonerja na sp. robu.> za registriran papir po meri.
Če je zdaj nejasna ali neenakomerna celotna slika in ne le del slike na koncu, spremenite nastavitev možnosti <Nastavite sek. transf. napetost>.
Prilagoditev možnosti <Kor. aplik. tonerja na sp. robu.> lahko vpliva na nastavitev možnosti <Nast.sek. napet.transf. vod.rob>. Po potrebi znova prilagodite nastavitve.
Upoštevajte spodnja navodila, da izvedete prilagoditev.
<Nivo korekcije>: S povečanjem vrednosti te nastavitve je povečana tudi možnost za morebitnih težav na koncu slike. Če vrednost preveč povečate, lahko toner manjka na območjih z visoko gostoto.
<Stopnja korekcije>: S povečanjem vrednosti te nastavitve je povečana razdalja izvajanja nadzora na koncu papirja v smeri vodilnega roba, gledano s smeri konca papirja. Razdaljo je mogoče povečati v korakih po 1 mm.
Če s prilagoditvijo ne odpravite težave, prilagodite možnost <Nastavite sek. transf. napetost> ali <Nast.sek. napet.transf. vod.rob>. V tem primeru lahko želeni učinek dosežete z zmanjšanjem sekundarne transferne napetosti, vendar morate izvesti prilagoditev postopoma, saj lahko to vpliva na sliko.
8376-0UC