Sistem Seçenekleri

Sistem ile ilgili seçenekleri yükleyerek, makinenin performansını daha da artırabilirsiniz.

PS Yazıcı Kiti

Bu seçenek, makineyi PS yazıcı olarak kullanmanızı sağlar.

Barkod Yazdırma Kiti

Bu seçenek, barkod yazdırmanızı sağlar. Daha fazla bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesinden Bar Code Printing (Barkod Yazdırma) konusuna bakın.

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti

Bu seçenek, PCL yazıcısı için aşağıdaki yazı tiplerini eklemenizi sağlar. Sonuç olarak, SAP Unicode ortamında birden fazla dili kullanarak çıktı alabilirsiniz.
Andale® ve WorldType® Collection J (Japonca Sürüm)
Andale® ve WorldType® Collection K (Korece Sürüm)
Andale® ve WorldType® Collection S (Basitleştirilmiş Çince Sürüm)
Andale® ve WorldType® Collection T (Geleneksel Çince Sürüm)
Bölgeye bağlı olarak karakter tasarımındaki farklılıkları destekleyebilmek için dört yazı tipi sürümü etkinleştirilmiştir.

Süper G3 FAKS Kartı

"Süper G3 FAKS Kartı" faksları göndermenizi ve almanızı sağlar. Ayrıca, uygulamalarda oluşturulan belgeleri ağ aracılığıyla doğrudan bilgisayarınızdan gönderebilirsiniz. Fakslama
Bilgisayar aracılığıyla faks göndermeyi sağlayan faks sürücüsü dahil edilmiştir.

Uzak Faks Kiti

Bu seçenek, Uzak Faks fonksiyonunu kullanabilmek için gereklidir. Makinede bir faks kartı bulunmasa da aynı ağ üzerinde faks kartı takılı başka bir makine üzerinden faks gönderebilirsiniz. Uzak Faksları Kullanma

EVRENSEL GÖNDERME TAKİP VE DÜZELTME PDF KİTİ

Makinedeki Gönder fonksiyonunu kullanırken bu seçenek kullanışlıdır. Taranmış bir görüntünün metin ve çizimlerini ölçeklenebilir anahat verisine dönüştürmenizi sağlar. Anahat verisi (Planlı) ayrılabilir ve Adobe Illustrator'da kullanılabilir. Düzeltme işlemi, anahat verileri metninin bilgisayar ekranında görüntülenirken ya da baskıda daha az pürüzlü görünmesi sağlamak için bu metne de uygulanabilir.

Universal Gönderim Dijital Kullanıcı İmzası Kiti

Bu seçenek, makinedeki Gönder fonksiyonunu güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlar. PDF veya XPS dosyasını, sertifika yetkilisinden alınmış benzersiz bir dijital kullanıcı imzası ile göndermenize olanak tanır. Bu, PDF veya XPS dosyası alıcısının belgeyi hangi kullanıcının imzaladığını doğrulamasını sağlar. Dijital İmza Ekleme

Copy Card Reader

Bu seçenek, kontrol kartıyla kimlik doğrulaması ile Departman Kimliği Yönetimi gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıntılar için bkz. Copy Card Reader

Dosya Biçimleri ve İsteğe Bağlı Ürünlere Yönelik İhtiyaç

Kullanmak istediğiniz dosya biçimine ve fonksiyona bağlı olarak isteğe bağlı ürünler gerekebilir. Aşağıdaki tabloya bakın.
: Standart fonksiyon : Gereken isteğe bağlı ürünler
Dosya Biçimi (Ayrıntılı Ayar)
Tara ve Gönder / Tara ve Sakla
JPEG
TIFF
PDF; Planlı ve Düzgün
PDF; Kompakt
PDF (OCR (Araşt. Metin))
PDF (Şifrele)
PDF (Cihaz İmzası)
PDF (Kullanıcı İmzası)
PDF (PDF/A'ya Formatla)
XPS (Kompakt)
XPS (OCR (Araşt. Metin))
XPS (Cihaz İmzası)
XPS (Kullanıcı İmzası)
OOXML (Word)
OOXML (PowerPoint)
Saklanan Dosyalara Erişim fonksiyonu ile aşağıdaki dosya biçimleri kullanılabilir: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Başka biçimlerdeki dosyaları yazdırmak için dosyaları bilgisayarınıza taşıyın ve yazıcı sürücüsü vb. aracılığıyla yazdırın.
8377-0SX