Uzak Faksları Kullanma

Faks özelliği bulunmayan çok fonksiyonlu bir yazıcınız olsa bile, iki yazıcı da aynı ağdaysa yazıcıyı faks özelliği bulunan çok fonksiyonlu başka bir yazıcı aracılığıyla faks göndermek ve almak için kullanabilirsiniz. Bu durumda, faks fonksiyonlu yazıcı ve faks fonksiyonu bulunmayan yazıcı sırasıyla bir sunucu makineye ve istemci makineye bağlanabilir. Faks fonksiyonunu ve iletişim hatlarını paylaşmak uygulama maliyetlerini azaltır ve faks fonksiyonlarının verimli kullanımını sunar.
Uzak Faksı Kullanmadan Önce
Makine sunucu ya da istemci makine olarak kullanılabilecek şekilde ayarları önceden belirlemelisiniz.
Sunucu makineler için ayarlar <Gönder> <Uzak Faks Ayarları>
İstemci makineler için ayarlar <Gönder> <Uzak Faks İletim Ayarları>
Bu fonksiyonu kullanmak için
Seçeneği önceden yüklemelisiniz. Sistem Seçenekleri
Faks Gönderme
Normal faks gönderdiğiniz şekilde istemci makineden bir faks gönderebilirsiniz. Faks Göndermek İçin Temel İşlemler
Faks Alma
Bir sunucu makinede alınan fakslar I-faksa dönüştürülür ve istemci makineye iletilir. I-faksları sunucu makineden istemci makineye iletme ve istemci makinenin I-faks alma ayarlarını belirlemelisiniz.
Sunucu makineler için ayarlar <İletim Ayarları>
İstemci makineler için ayarlar E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
Departman Kimliği ve parola giriş ekranı görüntülendiğinde, sunucu makinede kayıtlı kimliği ve parolayı girin.
İstemci makineden gönderilen bir faksın gönderici bilgisi sunucu makinedeki ayarlara göre yazdırılır. <İletim Terminal Kimliği>
8377-089