Sesleri Ayarlama

Faks gönderilirken/alınırken makine tarafından çıkarılan seslerin düzeyini ayarlayabilirsiniz. Faks için sesleri ayarlayabilmenin yanı sıra onay ve uyarı seslerinin çıkarılıp çıkarılmayacağını da belirtebilirsiniz.
Bu ayar yalnızca 1. Hat (standart hat) için geçerlidir. Bu ayarı 1. Hat (standart hat) ile birlikte kullanın.

Faks Gönderme/Alma İçin Ses Düzeyini Ayarlama

Faks iletimi sırasında iletişim seslerinin seviyesini ve faks gönderme/alma sonucu için çıkarılan ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
1
<Ses Seviyesi Ayarları> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
2
Ses düzeyini ayarlayın veya ayarı belirtin ve <Tamm> seçeneğine basın.
<Alarm Sesi>
Faks gönderme veya alma işlemi tamamlandığında (alınan faksları yazdırma hariç) çıkan sesin ses düzeyini ve bir faks iptal edildiğinde veya bir hata nedeniyle sona erdiğinde çıkan sesin ses düzeyini ayarlayın. Sesi kapatmak için, ses düzeyini en sola ayarlamak üzere seçeneğine birkaç kez basın.
<Monitör Sesi>
Aşağıdaki seslerin ses düzeyini ayarlama. Sesi kapatmak için, ses düzeyini en sola ayarlamak üzere seçeneğine birkaç kez basın. 
Faks gönderirken çıkan ses
Alınan bir faksın yazdırılması sırasında çıkan ses ve bir hata nedeniyle faks sona erdiğinde çıkan ses
<Gelen Zil Sesi>
<Alım Modu> seçeneği <Faks/Tel(Oto Değiştirme)> olarak ayarlandığında gelen faksların sesini ayarlamak için basın. Sesi kapatmak için, ses düzeyini en sola ayarlamak üzere seçeneğine birkaç kez basın.

Gelen Faks Zilini Ayarlama

Gelen faks zilini yalnızca makinenizin faks fonksiyonu varsa değil, aynı zamanda ticari bir telefon bağlandığında da ayarlayabilirsiniz.
1
<Ses Seviyesi Ayarları> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
2
<Gelen Faks Zili> öğesine basın.
3
Gelen zili ayarlayın.
Gelen zilin çalması için <Açık> seçeneğini, aksi durumda ise <Kapalı> seçeneğini belirleyin. <Kapalı> seçeneğini belirlerseniz, 5. adıma geçin.
4
Gelen zil sayısını seçin.
Sayıyı ayarlamak için <->/<+> tuşlarını veya sayı tuşlarını kullanın.
5
<Tamam> öğesine basın.
Gelen zil <Kapalı> olarak ayarlansa bile, Uyku modu sırasındaki güç tüketimi düşük olarak ayarlandıysa, bu moddayken bir faks geldiğinde gelen zil duyulacaktır. <Uyku Modunda Enerji Kullanımı>

Onay Sesini ve Uyarı Sesini Ayarlama

Kontrol panelinin tuşlarına ve dokunmatik ekran panelinin düğmelerine basıldığında çıkan sesi ve makinede bir sorun oluştuğunda çıkan hata sesini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Faks Bellek Kilidi gönderme/alma sonucunu belirten bir sesin çıkıp çıkmayacağını da ayarlayabilirsiniz.
1
<Ses Seviyesi Ayarları> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
Makinenizin faks fonksiyonu yoksa 3. adıma geçin.
2
<Diğer Ses Seviyesi Ayarları> öğesine basın.
Faks fonksiyonunun kullanımını etkinleştirmeye yönelik seçenek yüklü değilse (Sistem Seçenekleri) <Ses Seviyesi Ayarları> görüntülenir.
3
Her onay sesini/uyarı sesini ayarlayıp <Kapat> seçeneğine basın.
Ayar Öğeleri
Açıklama
<Giriş Tonu>
Kumanda panelinde bir tuşa veya dokunmatik ekran panelindeki bir düğmeye her basıldığında çıkan ses
<Geçersiz Giriş Tonu>
Geçersiz bir tuş/düğme işlemi gerçekleştirildiğinde veya geçerli ayar aralığı dışında bir sayı girdiğinizde çıkan ses
<Kaynak Ekleme Tonu>
Toner miktarı az olduğunda çıkan ses
<Orijinal ton hatırlanmıyor>
İşlem tamamlandıktan sonra plaka camında orijinalin kalması durumunda çıkan ses
<Hata Tonu>
Kağıt sıkışması veya işlem hatası gibi bir arıza meydana geldiğinde çıkan ses
<İş Bitti Tonu>
Kopyalama veya tarama gibi bir işlem tamamlandığında üretilen ses
<Uyku Modu Sesi>
<Ana Güç İçin Hızlı Başlangıç Ayarları> seçeneğini <Açık> olarak ayarlamanız durumunda makine, uyku moduna girdiğinde veya makine kapatıldığında çıkan ses. (Durumlara bağlı olarak makine hemen başlatılmaz ve ses çıkmaz.)
<Giriş Sesi>
Oturum açma işlemi başarılı olduğunda çıkan ses
<Boş Olmyn Toner Dğştrld Uyrs>
Boş olmayan bir toner kartuşu çıkarıldığında çıkan ses
<Bellek Alm/İlt Bitti Sesi>
Faks Bellek Kilidi gönderme/alma işlemi hatasız bir şekilde tamamlandığında çıkan ses Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Belleğe Alma)
<Bellek Alm/İlt Hata Sesi>
Faks Bellek Kilidi gönderme/alma işlemi hatalı bir şekilde tamamlandığında çıkan ses Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Belleğe Alma)
4
<Tamm> öğesine basın.
8377-05C