Önceden Yazdırılmış Kağıdı Yükleme

Önceden logo basılı bir kağıt yüklediğinizde, kağıt çekmecesi veya çok amaçlı tepsi kullanıp kullanmayacağınıza bakmaksızın kağıdın yönüne dikkat edin. Yazdırma işleminin logo ile aynı yüzünde gerçekleşmesi için kağıdı doğru şekilde yükleyin.
Kopyalama işlemi gerçekleştirirken, orijinal belgenin yönüne de dikkat edin.
Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi, orijinali kopyalanacak tarafı yukarıya bakacak şekilde besleyiciye veya kopyalanacak tarafı aşağıya bakacak şekilde plaka camına yerleştirin.
Besleyici (A4, A5 boyutunda dikey düzenli belge)
Baskı camı (A4, A5 boyutunda dikey düzenli belge)
Besleyici (A4, A5 boyutunda yatay düzenli belge)
Baskı camı (A4, A5 boyutunda yatay düzenli belge)
Besleyici (A3 boyutunda dikey düzenli belge)
Baskı camı (A3 boyutunda dikey düzenli belge)
Besleyici (A3 boyutunda yatay düzenli belge)
Baskı camı (A3 boyutunda yatay düzenli belge)
Bu bölüm önceden yazdırılmış kağıdın doğru yönde nasıl yüklendiğini anlatmaktadır. Kağıt çekmecesine veya çok amaçlı tepsiye kağıt yüklemeye ilişkin genel yordamın açıklaması için bkz. Temel Kağıt Yükleme Yöntemi.
Bu bölümde, tek taraflı kopyalama/yazdırma yaparken önceden yazdırılmış kağıtların nasıl yüklendiği açıklanmaktadır. Önceden yazdırılmış kağıt kullanarak iki taraflı kopyalama/yazdırma yaparken, bu bölümde kağıdın hangi yüze bakacağını anlatan göstergelerin tam tersi anlama geldiğini anlayarak kağıdı yükleyin.
Sayfaların, tek taraflı veya iki taraflı yazdırmadan bağımsız olarak önceden yazdırılmış kağıdın doğru tarafına yazdırılmasını sağlamak için aşağıdaki ayar yöntemlerini kullanabilirsiniz.
Her yazdırma işleminde kağıt tipini belirterek: <Kağıt Tipi Yönetim Ayarları> içinde <Açık> olarak ayarlanmış "Önceden Basılı Kağıt" ile kaydedilen kağıt türünü yükleyin, bu kağıt türünü belirtin ve ardından yazdırma işlemini gerçekleştirin.
Her yazdırma işleminde kağıt kaynağını belirterek: <Kağıt Besleme Yöntemini Değiştir> ayarının <Baskı Tarafı Önclğ> olarak ayarlandığı kağıt kaynağına kağıt yükleyin, bu kağıt kaynağını belirtin ve ardından yazdırma işlemini gerçekleştirin.
"Önceden Basılı Kağıt" <Kağıt Tipi Yönetim Ayarları> <Açık> olarak ayarlandığında veya <Kağıt Besleme Yöntemini Değiştir> <Baskı Tarafı Önceliği> olarak ayarlandığında önceden basılı kağıdı doğru şekilde yüklemenin yolu
Kağıt çekmecesi: logo tarafı aşağı bakacak şekilde
Kağıt çekmecesi dışındaki kağıt kaynağı: logo tarafı yukarı bakacak şekilde
<Besleyiciden Kopyalamanın Hız Önceliği> öğesini önceden <Kapalı> olarak ayarlayın. <Besleyiciden Kopyalamanın Hız Önceliği>

Kağıt Çekmecesine Logolu Kağıt Yükleme

Yükleme yöntemi, logolu kağıt yönünün dikey mi yoksa yatay mı olup olmadığına göre farklılık gösterir. Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi, kağıdı logolu (yazdırılacak tarafı) tarafı yukarıya bakacak şekilde yükleyin.
A4 boyutlu Logolu Kağıt Yüklerken
Dikey yönlü kağıt
Yazdırma sonuçları
Yatay yönlü kağıt
Yazdırma sonuçları
A3, A5 boyutlu Logolu Kağıt Yüklerken
Dikey yönlü kağıt
Yazdırma sonuçları
Yatay yönlü kağıt
Yazdırma sonuçları

Çok Amaçlı Tepsiye Logolu Kağıt Yükleme

Yükleme yöntemi, logolu kağıt yönünün dikey mi yoksa yatay mı olup olmadığına göre farklılık gösterir. Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi, kağıdı logolu (yazdırılacak tarafı) tarafı aşağıya bakacak şekilde yükleyin.
A4 boyutlu Logolu Kağıt Yüklerken
Dikey yönlü kağıt
Yazdırma sonuçları
Yatay yönlü kağıt
Yazdırma sonuçları
A3, A5 boyutlu Logolu Kağıt Yüklerken
Dikey yönlü kağıt
Yazdırma sonuçları
Yatay yönlü kağıt
Yazdırma sonuçları
8377-00W