Belirlenen Bir Zamanda Gönderme / Kaydetme

Orijinalleri önceden tarayabilir ve taranmış belgeleri belirlenen bir zamanda gönderebilirsiniz / kaydedebilirsiniz.
1
Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Tara ve Gönder> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
Tarama Temel Özellikleri ekranında hedefi belirleyin. Tarama Temel Özellikleri Ekranı
4
Tarama ayarlarını gerektiği gibi belirtin. Orijinalleri Taramak için Temel İşlemler
5
<Seçenekler>  <Gecikmeli Gönderim> seçeneklerine basın.
6
Gönderme / kaydetme zamanını girin ve <Tamm> seçeneğine basın.
Zamanı dört haneli olarak girin. Örneğin, 7’yi 5 geçe için, "0705" girin ve 11’i 18 geçe için "2318" girin.
7
<Kapat> öğesine basın.
8
 (Başlat) tuşuna basın.
Orijinaller taranır ve belirlenen konuma gönderilir / kaydedilir.
Göndermenin / kaydetmenin tamamlanıp tamamlanmadığını <Durum Dentlm> ekranında kontrol edebilirsiniz. Taranmış Belgeler için Durumu ve Günlüğü Kontrol Etme
Gecikmeli gönderim için en çok 64 iş saklayabilirsiniz. Ancak, makinenin gerçekte işleyebileceği işlerin sayısı, aşağıdaki koşullara göre 64'ten daha az olabilir:
Aynı anda birden çok belge gönderildiğinde
Büyük belgeler gönderildiğinde
Fax/I-Fax Gelen Kutusu için büyük miktarda bellek kullanıldığında
8377-09H