<Ortak Ayarlar>

Alma ve iletme fonksiyonları için ortak ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<İki Yüze de Yazdır>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Alınan belgelerin kağıdın her iki yüzüne yazdırılıp yazdırılmayacağını seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Her İki Yüze Yazdır>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<Çekmece Seç>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Alınan belgenin boyutuyla eşleşen kağıt olmazsa, makinenin belgeleri nasıl yazdıracağını ayarlayabilirsiniz. Dört yazdırma yöntemi vardır.
<A'ya Geç>
Görüntü, alınan belge ile aynı bileşik boyuta sahip iki yaprak kağıda yazdırılır.
<B'ye Geç>
Görüntü, alınan belge ile aynı genişliğe sahip kağıttaki boş alana yazdırılır.
<C'ye Geç>
Görüntü, küçültülür ve genişliği alınan belgeninkinden farklı bir kağıda yazdırılır.
<D'ye Geç>
Görüntü, alınan belgeden daha büyük boyutlu bir kağıda yazdırılır.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Çekmece Seç>
Düğme A: <Açık>, <Kapalı>
Düğme B: <Açık>, <Kapalı>
Düğme C: <Açık>, <Kapalı>
Düğme D: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<Faks Alım Boyutunu Azalt>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Alınan belgelerin, tamamı kağıdın basılabilir alanı içine yazdırılacak şekilde küçültülüp küçültülmeyeceğini seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Faks Alım Boyutunu Azalt>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Alım Küçültme>: <Oto>, <Sabit>
<Küçültme Oranı>: 75 ila %90 - %97
<Yönelimi Azalt>: <Dikey ve Yatay>, <Yalnızca Dikey>
Bu ayar <Kapalı> yapılırsa alınan dosyanın görüntü boyutu kağıdın boyutuna sığacak şekilde küçültülmez. Görüntünün boyutu basılabilir alanı aşıyorsa görüntü eşit parçalara bölünerek birkaç yaprak kağıda yazdırılır.
<Alım Küçültme> içinde <Oto> seçeneğini belirlerseniz görüntü boyutu otomatik olarak uygun bir küçültme oranında küçültülür. Bu oran, <Küçültme Oranı> için ayarlanmış değerden alının belge boyutunun %100'üne kadar değişebilir.

<Alm Sayfa Alt Bilgisini Yazdır>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Alınan belgelerin alt kısmında, alma tarihi ve sayfa numarası gibi bilgilerin yazdırılıp yazdırılmayacağını seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Alm Sayfa Alt Bilgisini Yazdır>
<Yazdır>, <Yazdırma>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Gövdesiz bir e-posta alındığında Kimden ve Konu bilgileri (her biri 24 karaktere kadar) ek dosyasının ilk sayfasının üst kısmında yazdırılır.

<Araya Gir ve Alm İşlerini Yazdır>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Makine faks/I-faks aldığında diğer işlerin onu yazdırmasını askıya almayı ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Araya Gir ve Alm İşlerini Yazdır>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<İletim Ayarlarını Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Alınan belgelerin makinenin Gizli Faks Gelen Kutusu ve harici dosya sunucusu gibi diğer hedeflere iletilip iletilmeyeceğini seçebilirsiniz. <Açık> ayarını seçerseniz <İletim Ayarları> alanında iletme koşullarını belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İletim Ayarlarını Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<İletim Hatalaı Olan Dosyaları Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Makinenin iletilemeyen belgeleri nasıl işleyeceğini ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İletim Hatalaı Olan Dosyaları Kullan>
<Daima Yazdır>, <Sakla/Yazdır>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Ortak Ayarlar> seçeneğine basarsanız <Başarısız İletim İşlerini Sil> ayarını <Kapalı> yapın, iletme hataları olan belgeler <Durum Dentlm> ekranında kaydedilir ve belgelere burada belirttiğiniz ayarlara göre işlem yapılmaz.
Bellek Kilidi ayarlanmışken <Sakla/Yazdır> seçeneğini belirlerseniz iletme hataları olan belgeler kaydedilir.
Bellek Kilidi ayarlanmamışken <Sakla/Yazdır> seçeneğini belirlerseniz iletme hataları olan belgeler yazdırılır.

<İletim Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Alınan belgeleri iletme koşullarını belirtebilirsiniz. Herhangi bir koşul belirtmeden tüm gelen belgelerin belirtilmiş bir hedefe iletilmesini de ayarlayabilirsiniz. Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İletim Ayarları>
<Alma Yöntemi:>, <Geçerli kıl/Geçersiz kıl>, <Sil>, <Kaydet>, <Diğer İşlemler> (<Koşulsuz İlet>, <Detaylar/Düzenle>, <E-Posta Önceliği>, <Listeyi Yazdır>), <Ara>
Evet
Hayır
Evet
Hayır*1
Forwarding Settings
*1 <Kaydet>, <Koşulsuz İlet>, <Detaylar/Düzenle>: C

<Faks/I-Faks Gl Kt Ayarla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Faks/I-Faks Gelen Kutusu ayarlarını belirtin.

<Alım Hataları için Her zaman Bildirim Gönder>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Ortak Ayarlar>
Gönderenin I-faksın başarıyla alınmadığından bilgilendirilip bilgilendirilmeyeceğini seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Alım Hataları için Her zaman Bildirim Gönder>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
8377-0KC