<Al/İlet>

Alma ve iletme fonksiyonları ayarlarını belirtin.
Yıldızla işaretlenmiş öğe (*)
Yalnızca makinenizin faks işlevi varsa görünür.

<Çıktı Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>
Bu, gönderme/alma ayarları ve faks ayarları için kayıt ayrıntılarının bir listesini yazdırır.

<Ortak Ayarlar>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>
Alma ve iletme fonksiyonları için ortak ayarları belirtin.

<Faks Ayarları> *

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>
Faks alma ve iletme ayarlarını belirtin.
8377-0K9