<Ortak Ayarlar>

Gönderme fonksiyonu için ortak olan ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Yıldızla işaretlenmiş öğe (*)
Yalnızca makinenizin faks işlevi varsa görünür.

<Sık Kullanılan Ayarları Kaydet>/<Sık Kull. Ayarları Düzenle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Sık kullanılan ayarları tarama sırasında daha sonra kullanmak üzere makinenin bir düğmesine kaydedebilirsiniz. Düğmeye bir ad da atayabilir ve açıklama girebilirsiniz. Ayrıca kaydedilmiş ayarları silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz. Sık Kullanılan Fonksiyonlar Birleşiminin Kaydedilmesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Sık Kull. Ayarları Kaydet>
Ayarları Onayla
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings
Konum Seçin: <M1> - <M18>
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings
<Açıklamaları Göster>:
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information
<İsim>, <Açıklama>
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings
<Sık Kull. Ayarları Düzenle>
Düğmeyi Seçin: <M1> - <M18>
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Açıklamaları Göster>:
<Açık>, <Kapalı>
<Sil>, <İçeriği Kontrol Et>, <Yeniden Adlandır>
<Kısayol 2>:
<Farklı Boyutlu Orijinaller>, Her mod, <Atanmamış>

<Sık Kullanılan Ayarlar İçin Onay Görüntüle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
"Sık Kull. Ayarlar" öğesini geri çağırırken onay ekranı görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Sık Kullanılan Ayarlar İçin Onay Görüntüle>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information

<Varsayılan Ekran>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
<Tara ve Gönder> veya (Sıfırla) tuşuna basıldığında görüntülenecek ekranı belirtebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Varsayılan Ekran>
<Standart>, <Tek Dokunuş>, <Sık Kull. Ayarlar>, <Adres Defteri>
Evet
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information

<Adres Defteri Kullanımını Engelle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Tarama Temel Özellikler ekranında vb. ekranlarda Adres Defteri kullanılmasını kısıtlamanın yanı sıra Adres Defteri ve tek-dokunuş düğmelerinin gizlenip gizlenmeyeceğini seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Adres Defteri Kullanımını Engelle>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information

<Varsayılan Ayarları Değiştir>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
<Tara ve Gönder> fonksiyonu için varsayılan olarak kaydedilmiş ayarları değiştirebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Varsayılan Ayarları Değiştir>
<Kaydet>, <Sıfırla>
Evet
Evet
Hayır
C
Sık Kull. Ayarlar

<Seçenek Kısayollarını Kaydet>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Modları <Tara ve Gönder> ekranında görüntülenen kısayol tuşlarına kaydedebilirsiniz. Sık kullanılan fonksiyonları kaydetmek istediğinizde bu özellik kullanışlıdır.Temel Özellikler Ekranının Özelleştirilmesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Seçenek Kısayollarını Kaydet>
<Kısayol 1>:
<2-Yönlü Orijinal>, Her mod, <Atanmamış>
Evet
Evet
Hayır
C
Sık Kull. Ayarlar
<Kısayol 2>:
<Farklı Boyutlu Orijinaller>, Her mod, <Atanmamış>

<İletim Sonucu Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
İletim Sonucu Raporu, belgelerin amaçlanan hedeflerine doğru gönderilip gönderilmediğini kontrol etmenizi sağlayan bir rapordur. Makine, belgeler gönderildikten sonra veya yalnızca bir iletim hatası oluştuğunda bu raporu otomatik olarak yazdıracak şekilde ayarlanabilir. Belgenin içeriğini size anımsatması için belgenin ilk kısmını raporun bir parçası olarak yazdıracak şekilde de ayarı belirtebilirsiniz. TX Raporu
<Sadece Hata İçin> veya <Kapalı> seçilirse <Seçeneklerden Yazdırmaya İzin Ver> ayarlanabilir. <Seçeneklerden Yazdırmaya İzin Ver> ayarını <Açık> yaparsanız <Seçenekler> ayarlarından her iş için iletim raporu yazdırılıp yazdırılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İletim Sonucu Raporu>
<Sadece Hata İçin>, <Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Sadece Hata İçin> seçildiğinde:
<Seçeneklerden Yazdırmaya İzin Ver>: <Açık>, <Kapalı>
<İlt. Grnt. ile Rapor Et>: <Açık>, <Kapalı>
<Açık> seçildiğinde:
<İlt. Grnt. ile Rapor Et>: <Açık>, <Kapalı>  
<Kapalı> seçildiğinde:
<Seçeneklerden Yazdırmaya İzin Ver>: <Açık>, <Kapalı>
<İlt. Grnt. ile Rapor Et>: <Açık>, <Kapalı>
Renkli belge gönderirken siyah/beyaza dönüştürülmüş bir görüntüyü eklemek için <İlt. Grnt. ile Rapor Et> kullanılamaz.
Bu ayar, <Seçenekler> alanında her bir fonksiyon için <İletim Sonucu Raporu> ayarı ile bağlantı kurar.

<İletişim Yönetim Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Belge gönderme/alma günlüklerini rapor olarak yazdırabilir veya gönderebilirsiniz. Makine, belirtilen sayıda iletişime (100 - 1.000) ulaşıldığında veya belirtilen bir zamanda bu raporu yazdıracak veya gönderecek şekilde ayarlanabilir. Gönderme/alma raporları da ayrı ayrı yazdırılabilir veya gönderilebilir. İletişim Yönetimi Raporu
Rapor veri olarak gönderildiğinde CSV dosya biçiminde gönderilir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İletişim Yönetim Raporu>
<Belirtilen Her İletim Sayısını Yazdır/Gönder>: <Yazdır>, <Gönder>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
İletim sayısı: 100 - 1000
<Belirlenen Sürede Yazdır/Gönder>: <Yazdır>, <Gönder>, <Kapalı>
Yazdırma Süresini Belirtin: 00:00 - 23:59
<Gönderilen/Alınan İşleri Ayrı Yazdır>: Açık, Kapalı
<Hedef>

<İletim Terminal Kimliği>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Faks/I-faks gönderirken gönderilen belgenin üst kısmına gönderen bilgilerinin eklenip eklenmeyeceğini seçebilirsiniz. Makinenin faks numarası, adı ve I-faks adresi gibi bilgiler yazdırılarak alıcının belgeyi kimin gönderdiğini kontrol etmesini sağlar.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İletim Terminal Kimliği>
<Yazdır>, <Yazdırma>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Baskı Konumu>: <İç Görüntü Alanı>, <Dış Görüntü Alanı>
<Hedef İsmini Göster>: <Açık>, <Kapalı>
<Sayıyı Şöyle İşaretle>: <Faks>, <TEL>
<Birim Telefon No'yu Kaydet> ve <Birim Adını Kaydet> alanlarına kaydedilmiş bilgiler gönderen bilgisi olarak yazdırılır. Faks Hattı Ayarları
Birim adı yerine gönderenin adını yazdırırken adı <Gönderici Adını (TTI) Kaydet> alanına kaydedin ve <Gönderici Adı (TTI)> öğesinden belirtin. Fakslama
İsteğe bağlı faks işlevi olan modeller
Uzak fakslar gönderirken sunucu makinenin ayarları kullanılır.

<Başarısız İletim İşlerini Sil>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Gönderme/kaydetme hatası olduğunda belgenin otomatik olarak bellekten silinip silinmeyeceğini seçebilirsiniz. <Kapalı> seçimini yapmak gönderilemeyen/kaydedilemeyen belgeleri yeniden göndermenize/kaydetmenize olanak tanır.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Başarısız İletim İşlerini Sil>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu mod <Kapalı> olarak ayarlanırsa iletme hatası olan tüm işlerin durumu <Durum Dentlm> ekranında <İş Durumu> alanına kaydedilir.

<Tekrar Deneme Sayısı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Alıcının gönderme veya alma işlemleriyle meşgul olduğu veya bir hata oluştuğu için veriler gönderilemediğinde makinenin verileri otomatik olarak yeniden göndermeyi kaç kez deneyeceğini ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Tekrar Deneme Sayısı>
0 ila 3 - 5 defa
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar faks gönderimleri sırasında devre dışıdır.

<Veri Sıkıştırma Oranı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Renkli/gri tonlamalı taranan verilerin sıkıştırma oranını ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Veri Sıkıştırma Oranı>
<Yüksek Oran>, <Normal>, <Düşük Oran>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
PDF dosya biçimi için kompakt veya planlı ve düzgün ayarını ya da XPS dosya biçimi için kompakt ayarını seçmek istiyorsanız <Veri Sıkıştırma Oranı> öğesini <Normal> veya <Düşük Oran> olarak ayarlamanız önerilir. <Yüksek Oran> olarak ayarlarsanız <Dosya Oluştur> <Kompakt için Görüntü Kalitesi Seviyesi> alanında <Kalite Önceliği> ayarını seçseniz bile görüntüler düşük kalitede çıkartılabilir.
Bu ayar faks gönderimleri sırasında devre dışıdır.

<YCbCr İletim Gamma Değeri>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Renkli veya gri tonlamalı bir belgeyi gönderiyorsanız, taranmış RGB görüntü verilerini YCbCr'ye dönüştürürken kullanılacak gamma değerini belirtebilirsiniz. Uygun bir gamma değeri ayarlayarak görüntüyü alıcıda en uygun görüntü kalitesinde tekrar oluşturabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<YCbCr İletim Gamma Değeri>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar, aşağıdaki dosya biçimleri için devre dışı bırakılır:
PDF; Kompakt
XPS; Kompakt
PDF; Planlı Düzgün
Bu ayar faks gönderimleri sırasında devre dışıdır.

<WebDAV İlt. için Bölünmüş Küçük Birim Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
WebDAV ile gönderirken verileri küçük birimler halinde bölebilirsiniz. Küçük birimlerle kodlama, bilinmeyen boyuttaki bir dosyayı bilinen uzunluklu küçük birimlere bölerek gönderme fonksiyonudur. Göndermeden önce dosyanın boyutunu hesaplamak gerekmediği için gönderme zamanının kısaltılmasını sağlar.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<WebDAV İlt. için Bölünmüş Küçük Birim Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
WebDAV sunucusunun ve proxy sunucusunun bazı koşullarına bağlı olarak dosyaları küçük birimlerle kodlayarak gönderemeyebilirsiniz.

<WebDAV İlt İçin TLS Sertifikasını Onayla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
WebDAV ile gönderirken TLS sunucusu sertifikasının geçerli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Sertifikanın geçerliliğini ve sertifika zincirinin güvenilirliğini doğrulayabilir, aynı zamanda CN'yi (Ortak Ad) onaylayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<WebDAV İlt İçin TLS Sertifikasını Onayla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Açık> seçildiğinde:
<CN>: Açık, Kapalı
Sertifikayı doğrulamazsanız geçersiz sertifikayla bile TLS iletişimi gerçekleştirilir.
Sertifikada bir sorun varsa WebDAV göndermesi başarısız olur.

<FTPS İlt İçin TLS Sertifikasını Onayla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
FTPS ile gönderirken TLS sunucusu sertifikasının geçerli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Sertifikanın geçerliliğini ve sertifika zincirinin güvenilirliğini doğrulayabilir, aynı zamanda CN'yi (Ortak Ad) onaylayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<FTPS İlt İçin TLS Sertifikasını Onayla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Açık> seçildiğinde:
<CN>: Açık, Kapalı

<Yeni Hedefleri Kısıtla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Faks ve taranmış verileri gönderirken kullanıcıların metin girerek hedefi belirtememeleri için kullanılabilen hedefler aşağıdaki üç yolla sınırlanabilir.
Adres defterinde veya tek dokunuş düğmelerinde kayıtlı hedefler
<Sık Kull. Ayarlar> ve <Kendime Gönder> ayarlarındaki hedefler
LDAP sunucusu ile aranabilen hedefler
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Yeni Hedefleri Kısıtla>
<Faks>*1: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<E-Posta>: <Açık>, <Kapalı>
<I-Faks>: <Açık>, <Kapalı>
<Dosya>: <Açık>, <Kapalı>
*1 Yalnızca makinenizin faks işlevi varsa görünür.

<Gönderilecek Cihaz İm. Eklemeye İzin Ver>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Gönderilen PDF/XPS dosyalarına her zaman bir cihaz imzası eklenip eklenmeyeceğini seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Gönderilecek Cihaz İm. Eklemeye İzin Ver>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Açık> seçildiğinde:
<Dosya Formatlarını Sınırlandır>: <Açık>, <Kapalı>
<Dosya Formatlarını Sınırlandır> ayarını <Açık> yaparsanız PDF/XPS dosyaları dışındaki dosyalar gönderilemez.

<Kendime Gönderilecek E-Postayı Sınırla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Oturum açmış kullanıcının e-posta adresine e-posta gönderirken belirtilebilen hedefi sınırlayabilirsiniz. Bu ayar, yanlış hedefe iletim nedeniyle bilgi sızmalarını önlemenizi sağlar.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kendime Gönderilecek E-Postayı Sınırla>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar GeneralUser rolüne sahip kullanıcılar için geçerlidir.

<Kişisel Klasöre Dosya İletimini Sınırla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Oturum açmış kullanıcının atanmış klasörünü dosya sunucusuna kaydederken belirtilebilen hedefi sınırlayabilirsiniz. Bu ayar, yanlış hedefe iletim nedeniyle bilgi sızmalarını önlemenizi sağlar.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kişisel Klasöre Dosya İletimini Sınırla>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar GeneralUser rolüne sahip kullanıcılar için geçerlidir.

<Kişisel Klasör Spesifikasyon Yöntemi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Kişisel klasör, kişisel kimlik doğrulama yönetimi ile oturum açmış kullanıcı tarafından kullanılabilen bağımsız bir klasördür. Paylaşılan klasörler ve dosya sunucuları bir Kişisel klasör olarak belirtilip kullanılabilir. Kişisel Klasörleri Yapılandırma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kişisel Klasör Spesifikasyon Yöntemi>
<Ana Klasör>, <Her Kullanıcı İçin Kaydet>, <Oturum Açma Sunucusu Kullan>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Ana Klasör> seçildiğinde:
<Ayarla>, <Her Kullanıcının Kml Dğr Blg Klln>
<Ayarla>: <Protokol> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Ana Bilgisayar Adı>, <Klasör Yolu>
<Oturum Açma Sunucusu Kullan> seçildiğinde:
<Her Kullanıcının Kml Dğr Blg Klln>
Kişisel klasör, aşağıdaki ekranlar tarafından paylaşılan bir klasördür.
<Tara ve Gönder>
<Tara ve Sakla> içindeki <Ağ>
<Saklanan Dosyalara Erişim> içindeki <Ağ>

<Günlük Kaydından Yen. Gönderimi Kısıtla> *

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Kullanıcıların geçmişte belirtilmiş hedeflere ve tarama ayarlarına yönelik günlükleri geri çağırmalarının engellenip engellenmeyeceğini seçebilirsiniz. <Açık> ayarını seçmek <Önceki Ayarlar> düğmelerini hem Faks Temel Özellikleri ekranından hem de Tarama Temel Özellikleri ekranından gizler.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Günlük Kaydından Yen. Gönderimi Kısıtla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<Arşiv İlt Belgesi> *

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Gönderilen bir faksın kopyasını önceden belirtilmiş bir hedefe (e-posta veya dosya sunucusu vs.) kaydedebilirsiniz. Gönderilen Belgenin Bir Kopyasını Kaydetme
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Arşiv İlt Belgesi>
<Arşiv İlt Belgesini Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Açık> seçildiğinde:
<Yedekleme Konumu>: Adresleri, Adres Ayrıntılarını Seçin, Adresleri Kaydedin
<Klasör Adı>: <Gönderici Bilgisi>, <Tarih>, <Kapalı (Oluşturma)>
<Dosya Format>: <TIFF>, <PDF>

<İş Kabul Edildiğinde Bildirim Görüntüle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
<Faks> veya <Tara ve Gönder> (<Ana Menü> Ekranı) kullanarak belgeleri gönderdikten/kaydettikten sonra, iletişim durumunu kontrol etmenizi isteyen bir ekran görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İş Kabul Edildiğinde Bildirim Görüntüle>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information

<Durdur'a Basıldığında İptal Edilecek İş>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>
Faks fonksiyonunun veya Tara ve Gönder fonksiyonunun gönderme işi işlenirken Durdur tuşuna basıldığında iptal edilecek gönderme işini seçin. <En Son Alınan İş> veya <İş Gönderiliyor> seçeneğini belirleyebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Durdur'a Basıldığında İptal Edilecek İş>
<En Son Alınan İş>, <İş Gönderiliyor>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<İş Gönderiliyor> seçeneğini belirlediyseniz ve makinede o an birden fazla faks hattı kullanılıyorsa, o işlerden sonuncusu iptal edilir.
8377-0K3