Rapor ve Liste Yazdırma

Kopyalanan toplam sayfa sayısı, iletişim sonuçları ve makine ayarları gibi bilgileri kontrol etmek için rapor ve listeleri yazdırabilirsiniz.

Kopyalanan ve Yazdırılan Sayfa Sayısı ile İlgili Rapor Yazdırma

Sayaç Raporu
Tüm kopyalanan ve yazdırılan sayfaların toplam sayısı ile birlikte taranan ve fakslanan sayfaların toplam sayısını kontrol etmek için bir rapor yazdırabilirsiniz.
Sayfa Sayısı Listesi
Her bir Departman Kimliği için kopyalanan, yazdırılan ve taranan toplam sayfa sayısını * kontrol etmek için bir liste yazdırabilirsiniz. Bu listeyi yazdırmak için yönetici ayrıcalıkları ile oturum açmanız gerekir. Makinede Oturum Açma
* Bu raporda, sayılar için sayfanın kopyalanan veya yazdırılan yüzleri temel alınır. Örneğin, bir sayfanın bir yüzüne yazdırıyorsanız sayı 1, her iki yüzüne yazdırıyorsanız sayı 2'dir.

Kullanım Geçmişi Listesini Yazdırma

 (Durum Dentlm) seçeneğine bastığınızda Durum Denetimi ekranı görüntülenerek kopyalama, yazdırma, e-posta gönderme, faks/I-faks gönderme/alma vs. gibi her bir fonksiyonun kullanım geçmişini kontrol etmenizi sağlar. Bu ekrandan aynı zamanda, her bir fonksiyonun kullanım geçmişini yazdırabilirsiniz.
Yazdırılan listenin "SONUÇ" sütununda "NG" görünüyorsa nedeni ve çözümleri bulmak için başında "#" olan üç basamaklı sayıyı kontrol edin.
 (Ayarlar/Kayıt) <Yönetim Ayarları> <Cihaz Yönetimi> <Diğer Kullanıcı İşlerine Erişimi Kısıtla> ayarı <Açık> yapılmışsa oturum açmış kullanıcının işleri dışındaki işler "***" olarak görüntülenir ve çalıştırılamaz. Yönetici ayrıcalıkları ile oturum açarsanız tüm kullanıcıların işleri görüntülenir.
1
 (Durum Dentlm) tuşuna basın.
2
Her bir fonksiyonun kullanım geçmişini görüntüleyin ve listesini yazdırın.
Kopyalama/yazdırma günlüğü
Gönderme/alma günlüğü
Faks gönderme/alma günlüğü
Saklama günlüğü

İletişim Sonucu Raporunun Çıktısını Alma

Faks, e-posta veya I-faks gönderme/alma sonuçlarının listesini ve öğeleri dosya sunucusunda saklama sonuçlarını yazdırabilirsiniz. Rapor ya otomatik olarak yazdırılacak ya da yalnızca bir hata oluştuğunda yazdırılacak şekilde ayarlanır. Ancak bu ayarı yalnızca belirtilen zamanda yazdıracak veya hiç yazdırmayacak şekilde değiştirebilirsiniz. Bundan başka, raporu belirtilen hedefe CSV dosyası olarak gönderebilirsiniz.
Yazdırılan listenin "SONUÇ" sütununda "NG" görünüyorsa nedeni ve çözümleri bulmak için başında "#" olan üç basamaklı sayıyı kontrol edin.
 (Ayarlar/Kayıt) <Yönetim Ayarları> <Cihaz Yönetimi> <Diğer Kullanıcı İşlerine Erişimi Kısıtla> ayarı <Açık> yapılmışsa oturum açmış kullanıcının işleri dışındaki işler "***" olarak görüntülenir ve çalıştırılamaz. Yönetici ayrıcalıkları ile oturum açarsanız tüm kullanıcıların işleri görüntülenir.
İletişim Yönetimi Raporu
Dosya sunucusuna kaydedilen öğelerin yanı sıra, gönderilen veya alınan fakslar, e-postalar ve I-fakslar dahil belirtilen sayıda iletişim sonucuna ulaşıldığında raporu otomatik olarak yazdıracak veya Adres Defteri'ndeki kayıtlı hedeflere CSV dosyası olarak gönderecek şekilde makineyi yapılandırabilirsiniz. Makineyi ayrıca belirtilen zamanda raporu yazdıracak veya CSV dosyası olarak gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz.
TX Raporu
Dosya sunucusuna kaydedilen öğelerin yanı sıra, gönderilmiş fakslar, e-postalar ve I-fakslar dahil iletim sonuçlarına ilişkin raporu otomatik olarak yazdıracak şekilde makineyi yapılandırabilirsiniz. Bu ayarı yalnızca bir hata oluştuğunda yazdıracak şekilde de yapılandırabilirsiniz. Bu raporu yazdırmak için yönetici ayrıcalıkları ile oturum açmanız gerekir.
Faks Etkinlik Raporu
Belirtilen sayıda gönderilen veya alınan faksa ulaşıldığında faks gönderme ve alma raporunu otomatik olarak yazdıracak veya Adres Defteri'ndeki kayıtlı hedeflere CSV dosyası olarak gönderecek şekilde makineyi yapılandırabilirsiniz. Makineyi ayrıca belirtilen zamanda raporu yazdıracak veya CSV dosyası olarak gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz.
Faks İletim Sonucu Raporu
Makineyi her faks gönderildiğinde otomatik olarak rapor yazdıracak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu ayarı yalnızca bir hata oluştuğunda yazdıracak şekilde de yapılandırabilirsiniz.
Faks Alım Raporu
Faks Alım Raporu'nu her faks alındığında otomatik olarak yazdırılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Raporu yalnızca bir hata olduğunda yazdırılacak şekilde ayarlamak da mümkündür.
Gizli Faks Gelen Kutusu Alım Raporu
Alınan faks Gizli Faks Gelen Kutusuna kaydedildiğinde raporu otomatik olarak yazdıracak şekilde makineyi yapılandırabilirsiniz. Bu ayarı raporu yazdırmayacak şekilde de yapılandırabilirsiniz.
Yazıcı Raporu
Yazı tipi listesi ve durum gibi yazıcı fonksiyonlarının raporunu yazdırabilirsiniz.

Ayarların Listesini Yazdırma

Kayıtlı hedefler, gönderme/alma ayarları, faks ayarları, iletme koşulları vs. gibi makinedeki kayıtlı bilgiler ve ayarlar liste halinde yazdırılabilir.
Adres Listeleri
Adres Defterine veya tek-dokunuş düğmelerine kaydedilmiş hedeflerin listesini yazdırabilirsiniz.
İletim/Alım Kullanıcı Veri Listesi
<Gönder> ve <Al/İlet> için yapılandırılmış ayarların listesini Ayarlar/Kayıt altından yazdırabilirsiniz.
Faks Kullanıcı Verileri Listesi
<Gönder> ve <Al/İlet> kullanarak faks fonksiyonu için yapılandırılmış ayarların listesini Ayarlar/Kayıt altından yazdırabilirsiniz.
İletme Ayarları
<Al/İlet> kullanarak faks ve I-faks iletimi için yapılandırılmış ayarların listesini Ayarlar/Kayıt altından yazdırabilirsiniz. Bu listeyi yazdırmak için yönetici ayrıcalıkları ile oturum açmanız gerekir.
Ağ Ayarları Listesi
<Tercihler> içinde <Ağ> için yapılandırılmış ayarların listesini Ayarlar/Kayıt altından yazdırabilirsiniz.
Sistem Bilgileri listesi
Uygulamalar ve makinedeki yüklü bazı sistem uygulamaları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırabilirsiniz. Bu listeyi yazdırmak için yönetici ayrıcalıkları ile oturum açmanız gerekir.
LDAP Sunucusu Kayıt Listesi
Makinede kayıtlı LDAP Sunucusu ayarlarının listesini yazdırabilirsiniz. Bu listeyi yazdırmak için yönetici ayrıcalıkları ile oturum açmanız gerekir.
IPSec İlkesi Listesi
Makinede kayıtlı IPSec ilkesi ayarlarının listesini yazdırabilirsiniz. Bu listeyi yazdırmak için yönetici ayrıcalıkları ile oturum açmanız gerekir.
8377-0FY