<Parola Ayarları>

Parolanın etkin güvenliğini artırmak için ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Kimlik Doğr. Parolasının Önbelleğe Alınmasını Engelle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Oturum açarken girilen parolanın önbelleğe alınmasının yasaklanıp yasaklanmayacağını seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kimlik Doğr. Parolasının Önbelleğe Alınmasını Engelle>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar ne olursa olsun, parolalar kimliği doğrulanmamış kullanıcıların veya konuk kullanıcıların zaman çizelgesine kaydedilmez.

<Varsayılan Parola Kullanımda İken Uyarı Görüntüle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Yönetici varsayılan kullanıcı adını ve parolayı kullanarak makinede oturum açtığında parola değiştirme ekranının görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Varsayılan Parola Kullanımda İken Uyarı Görüntüle>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Parolanın süresi dolmuşsa bu ayar ne olursa olsun parola değiştirme ekranı görünür.

<Uzaktan Erişim İçin Vars. Parola Kullanımına İzin Ver>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Uzak UI'den oturum açarken varsayılan parolanın kullanılmasına izin verilip verilmeyeceğini seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Uzaktan Erişim İçin Vars. Parola Kullanımına İzin Ver>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information

<Minimum Uzunluk Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaların basit olmasını önlemek için parolayı kaydederken gereken en az karakter sayısını ayarlayabilirsiniz. Bir parola uzunluğu ayarlandığında kullanıcı boş parola ile kaydedilemez.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Minimum Uzunluk Ayarları>
<Açık> (1 - 32 Karakter), <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar, Departman Kimliği ve PIN'ine değil kişisel kimlik doğrulama yönetimine uygulanır.
Parola kısıtlama ayarları, kısıtlamalar ayarlandıktan sonra kaydedilen/düzenlenen parolalar için geçerlidir. Önceden kaydedilmiş bir parola bu ayarlardaki kısıtlamaları aşıyorsa kullanıcı kimlik doğrulaması yapıldığında parolanın değiştirilmesini isteyen bir ekran görüntülenir.

<Geçerlilik Süresi Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaların basit olmasını önlemek amacıyla kullanıcıları parolalarını düzenli olarak değiştirmeye zorlamak için parola son geçerlilik süresi ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Geçerlilik Süresi Ayarları>
<Açık> (1 - 180 gün), <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar, Departman Kimliği ve PIN'ine değil kişisel kimlik doğrulama yönetimine uygulanır.
Parola kısıtlama ayarları, kısıtlamalar ayarlandıktan sonra kaydedilen/düzenlenen parolalar için geçerlidir. Önceden kaydedilmiş bir parola bu ayarlardaki kısıtlamaları aşıyorsa kullanıcı kimlik doğrulaması yapıldığında parolanın değiştirilmesini isteyen bir ekran görüntülenir.

<3 vy Daha Fazla Özdeş Ardşk Karkt Kullanmn Yasakla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaları, aynı karakter üç veya daha fazla kez peş peşe kullanılamayacak şekilde kısıtlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<3 vy Daha Fazla Özdeş Ardşk Karkt Kullanmn Yasakla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar, Departman Kimliği ve PIN'ine değil kişisel kimlik doğrulama yönetimine uygulanır.
Parola kısıtlama ayarları, kısıtlamalar ayarlandıktan sonra kaydedilen/düzenlenen parolalar için geçerlidir. Önceden kaydedilmiş bir parola bu ayarlardaki kısıtlamaları aşıyorsa kullanıcı kimlik doğrulaması yapıldığında parolanın değiştirilmesini isteyen bir ekran görüntülenir.

<En Az 1 Büyük Harfli Karakter Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaları, yalnızca en az bir büyük harf karakteri içeren parolalar kaydedilebilecek şekilde kısıtlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<En Az 1 Büyük Harfli Karakter Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar, Departman Kimliği ve PIN'ine değil kişisel kimlik doğrulama yönetimine uygulanır.
Parola kısıtlama ayarları, kısıtlamalar ayarlandıktan sonra kaydedilen/düzenlenen parolalar için geçerlidir. Önceden kaydedilmiş bir parola bu ayarlardaki kısıtlamaları aşıyorsa kullanıcı kimlik doğrulaması yapıldığında parolanın değiştirilmesini isteyen bir ekran görüntülenir.

<En Az 1 Küçük Harfli Karakter Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaları, yalnızca en az bir küçük harf karakteri içeren parolalar kaydedilebilecek şekilde kısıtlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<En Az 1 Küçük Harfli Karakter Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar, Departman Kimliği ve PIN'ine değil kişisel kimlik doğrulama yönetimine uygulanır.
Parola kısıtlama ayarları, kısıtlamalar ayarlandıktan sonra kaydedilen/düzenlenen parolalar için geçerlidir. Önceden kaydedilmiş bir parola bu ayarlardaki kısıtlamaları aşıyorsa kullanıcı kimlik doğrulaması yapıldığında parolanın değiştirilmesini isteyen bir ekran görüntülenir.

<En Az 1 Hane Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaları, yalnızca en az bir sayı içeren parolalar kaydedilebilecek şekilde kısıtlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<En Az 1 Hane Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar, Departman Kimliği ve PIN'ine değil kişisel kimlik doğrulama yönetimine uygulanır.
Parola kısıtlama ayarları, kısıtlamalar ayarlandıktan sonra kaydedilen/düzenlenen parolalar için geçerlidir. Önceden kaydedilmiş bir parola bu ayarlardaki kısıtlamaları aşıyorsa kullanıcı kimlik doğrulaması yapıldığında parolanın değiştirilmesini isteyen bir ekran görüntülenir.

<En Az 1 Sembol Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>
Parolaları, yalnızca en az bir sembol içeren parolalar kaydedilebilecek şekilde kısıtlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<En Az 1 Sembol Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu ayar, Departman Kimliği ve PIN'ine değil kişisel kimlik doğrulama yönetimine uygulanır.
Parola kısıtlama ayarları, kısıtlamalar ayarlandıktan sonra kaydedilen/düzenlenen parolalar için geçerlidir. Önceden kaydedilmiş bir parola bu ayarlardaki kısıtlamaları aşıyorsa kullanıcı kimlik doğrulaması yapıldığında parolanın değiştirilmesini isteyen bir ekran görüntülenir.
8377-0LH